سیستم انتقال قدرت ماشین آلات راهسازی

سیستم انتقال قدرت ماشین آلات راهسازی

تاریخ : دو شنبه 2 ارديبهشت 1392
نویسنده : mohamadaref


سیستم انتقال قدرت ماشین آلات راهسازی

پس از موتوردر دستگاه های سنگین انتقال قدرت به گیربکس از سه طریق انجام می پذیرد.

یک – به وسیله کلاچهای خشگ : دراین انتقال قدرت پدال کلاچ باانتقال روغن کلاچ ویابوسیله سیم کلاچ صفحه کلاچ را ازدیسک وفلایویل جدانموده وانتقال قدرت از موتور به گیربکس جهت تعویض دنده امکان پذیر می شود .

دو- بوسیله تورک کنورتریا توربین : دراین انتقال قدرت روغن واقع درمخزن تورک کنورترعامل انتقال قدرت ازپره های داخل تورک کنورتر به شافت ورودی گیربکس می باشد وظیفه تورک کنورترافزایش قدرت خروجی موتور به میزان دو برابر وجلوگیری از فشار وضربه به موتور می باشد .

سه – بوسیله هیدروموتور: دراین انتقال قدرت فشارپمپ هیدولیک به هیدرو موتور حرکت آمده وبه نیروی مکانیکی دورانی تبدیل می شود وموجب گردش شافت ورودی گیربکس می گردد.

 

سرویس های سه سیستم فوق به شرح ذیل می باشد.

 

 

یک – تعویض روغن کلاچ                    2000 الی 4000 ساعت

دو – تنظیم وکنترل سیم کلاچ                                200  ساعت

سه – تعویض روغن تورک کنورتر متصل به گیربکس  1000 ساعت

چهار – تمیز کردن صافی مغناطیسی تورک کنورتر      1000 ساعت

 

گیربکس

 

وظیفه گیربکس تغییر نسبت قدرت ودورهای مختلف از موتور به چرخهارا برعهده دارد وهمچنین ایجاد حرکت به سمت جلو یا عقب را نیز میسر می سازد درگیربکس های به همراه تورک کنورتر که روغن دو مخزن آنها به یک دیگر راه دارند از روغن (چهل یا سی اس آی ایی) استفاده می شود این نوع از فیلتر های ساده گیربکس به صورت عموم جهت تصفیه روغن فوق واز فیلتر های آهنربایی به صورت مختص بعضی از طراحی ها جهت جذب براده های آهنی درروغن استفاده شده است زمان بازدید سطح روغن گیربکس بلدوزرها در حالت خاموش بودن دستگاه وزمان بازدید سطح روغن

گیربکس لودر وگریدر درحالت روشن بودن دستگاه ودر دور آرام موتور امکان پذیر است .

بعلت بخار شدن روغن گیربکس از بخارکش استفاده شده است در گیربکس های به همراه کلاچ ویا هیدرو موتور حرکت که از گیربکس دنده ای کشاوی ساده استفاده شده است از روغن واسگازین هیپوئید یا ساده از نوع

140 – 90 (اس آی ایی) استفاده می شود .

 

سرویس های گیربکس های سنگین

 

1 تعویض روغن گیربکس                                 1000 ساعت

2 تعویض فیلتر ساده گیربکس                               500 ساعت

3 تمیز کردن فیلتر آهنربایی گیربکس                     1000 ساعت

4 تمیز کردن بخارکش گیربکس                             200 ساعت

5 بازدید سطح روغن گیربکس های با دنده کشاوی ساده  200 ساعت

 

دیفرانسیل

 

قدرت خروجی از گیربکس بستگی به نوع دستگاه به دیفرانسیل های جلو وعقب منتقل شده که با افزایش قدرت از دیفرانسیل خارج می گردد همچنین ضمن تغییر جهت انتقال قدرت به مقدار 90 درجه درسر پیچ جاده ها چرخ داخلی نسبت به چرخ بیرونی دور کمتری خواهد داشت .

نوع روغن کلیه دیفرانسیل ها واسگازین  140 – 90 ( اس آی ایی) می باشد که هر 200 ساعت کار دستگاه سطح روغن

دیفرانسیل بازدید و هر 1000 ساعت نسبت به تعویض آن اقدام میشود .

 

اجزادیفرانسیل

1 نشیمنگاه دنده

2 پوسته

3 پیچ تنظیم

4 واشر

5 واشر

6 چهارشاخه

پوسته یاتاقان

8 شافت دنده پنیون

9 شافت هرزگردها

10 دنده هرزگردها

11 مهره تنظیم

12 پوسته یاطاقان

13 پیچ

14 دنده کرانویل

15 فلانچ

16 فلانچ

17 پوسته

18 کاسه نمد

19 مهره

 

 

 

 

توپی چرخها درلودر بیل چرخ لاستیکی وغلطک

توپی چرخها در دستگاه های سنگین لودر بیل چرخ لاستیکی وغلطک درقسمت انتهایی انتقال قدرت یعنی چرخها توپی بادنده های ستاره ای به کارگرفته است که قدرت ازطریق میل پلس که بعنوان دنده خورشیدی توپی است از طریق سه دنده ستاره ای به دنده رینگی متقل مب شود ودستگاه می تواند باحرکت چرخها به گردش درآید وباعث کاهش دور وافزایش گشتاور می گردد نوع روغن

توپی ها واسگازین  140 – 90 بوده وموارد سرویس آن عبارت است از بازدید سطح روغن درهر 200 ساعت وتعویض روغن فوق درهر 1000 ساعت می باشد .

اجزا توپی چرخ ها

1 دنده رینگی

2 دنده خورشیدی

3 دنده ستاره ای

4 قفسه دنده ستاره ای

5 دیفرانسیل

6 توپی چرخ ها

 

تاندم

دردستگاه های گریدر بعداز دیفرانسیل قدرت جهت انتقال به دو چرخ عقب در طرفین دستگاه از تاندم استفاده می شود تاندم به دو صورت انتقال قدرت بوسیله زنجیر وچرخ دنده ای طراحی شده است که مجموعه فوق درجعبه دنده یا قاپ دنده چرخ یا قاپ زنجیر

چرخ قرار می گیرد روغن بعلت گرم شدن وتولید بخار درتاندم وجودیک بخارکش را ایجاد نموده است سطح روغن که از نوع

واسگازین  140 – 90 میباشد هر 200 ساعت بازدید می شود وهر 1000 ساعت روغن تاندم تعویض می گردد وبخارکش تاندم

هر 200 ساعت تمیز می شود.

سیستم تاندم

 

 

 

فاینل درایو یا پوسته چرخ دستگاه های چرخ زنجیری

فاینال درایو (کاهنده نهایی) درسیستم انتقال قدرت دستگاه های چرخ زنجیری فاینال درایو وظیفه افزایش قدرت وانتقال آن به دنده حرکت

یااسپراکت را بعهده دارد دنده اسپراکت نیز با حرکت درمحیط داخلی

کفشک هاموجب حرکت دستگاه خواهدشد نوع روغن فاینال درایو در دستگاه های کوماتسو وکاترپیلار روغن اس آ ای 40-30 می باشد

ونوع روغن فاینال درایو در دستگاه های هپکو وایترناش اس آ ای90

استفاده میشود بخارکش های روغن فاینال درایو در طرفین دستگاه های

مختص هر200ساعت تمیز میشوند سطح روغن فاینال درایو هر200

ساعت بازدیدوهر 1000ساعت تعویض میشوند

آندرکریج یاحماله زیرین دستگاه های چرخ زنجیری

درقسمت انتهایی انتقال قدرت دستگاهای چرخ زنجیری عامل حرکت دنده

اسپراکت می باشد که درقسمت عقب مجموعه کفشک ها است درقسمت جلو چرخ هرزگرد یا(آیدلر)وجوددارد که به وسیله جک رکلاژباکنترل مکانیکی وتوسط گریس پمپ قابلیت تنظیم کشش زنجیر رابرعهده دارد

 پایین زنجیر در بین اسپراکت وآیدلر رولیک ها ورولرهایی موجود است که ازافت زنجیر درقسمت وسط جلوگیری می نماید نوع روغن مصرفی

رولیکها ورولرها وچرخ آیدلر دستگاه های کوماتسو وهپکو

واسگازین 140 -90 می باشد ونوع روغن رولیکها ورولرها وآیدلر دستگاه های دیگر  روغن 40 -30 استفاده می شود مقدار کشش زنجیر

بین 4-2 ساتیمتر میباشد که دردستگاه های کوماتسو بین رولیک بالاو

آیدلر ودر دستگاه های هپکو بین دورولیک بالا درقسمت وسط توسط

متر یاخط کش کنترل وازطریق جک تنظیم آیدلر باپمپ دستی گریس

پمپ قابل رکلاژ است وضعیت زنجیر در زمینهای سخت وسنگی زنجیر

را شل می نمایند ودر زمین های نرم زنجیر سفت می شود

زمان بازدید سطح روغن رولیک-رولر-آیدلر-هر100ساعت وزمان تعویض 1000ساعت میباشد که هنگام تعویض دستگاه دروضعیت

شیپ 45درجه قرارداده می شود – اجزاء سیستم آندرکریچ عبارت

است از 1 آیدلر2رولیک3اسپراکت یاچرخدنده حرکت4 رولریک لبه

5رولر دولبه 6شنگیر دوطرف رولرها

دربلدوزرها که عموماٌ روغن تورک کنورتور –گیربکس –ترمز-فرمان

ودیفرانسیل به یک دیگر راه دارند ازروغن 40-30 استفاده می شود این

روغن درقسمت تورک کنورتور وگیربکس هر1000ساعت تعویض میشود جهت تصفیه روغن ترمزوفرمان ودیفرانسیل فوق ازفیلتر استفاده          

شده است که 500ساعت تعویض می شود

 

 

 

 


دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار