ماشین حسابهای مهندسی

ماشین حسابهای مهندسی

تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
نویسنده : mohamadaref


 

برنامه نويسي در ماشين حسابهاي مهندسي

 

 برنامه نويسي در ماشين حساب هاي مهندسی از جمله امکاناتي است که در بدست آوردن جواب دقيق و با سرعت بالا (به خصوص در جلسات امتحان ) کاربرد زيادي دارد.

مثلا شما ميتوانيد با نوشتن يک برنامه کوتاه در عرض چند ثانيه جواب معادله هاي مختلف، محاسبات ماتريسي، آماري و بسياري از عمليات رياضي را که اغلب موجب اشتباه مي شوند بدست آوريد.

در اين مقاله سعي مي کنيم برنامه نويسي در ماشين حساب

Casio fx-3650P را  با هم مرور کنيم شما ميتوانيد از عمليات مشابهي در ساير ماشين حسابها نيز استفاده کنيد بهترين مرجع براي اين کار دفترچه راهنماي ماشين حساب شما ميباشد.

ابتدا کليد mode را 3 بار ميزنيم تا صفحه (PRGM  RUN  PCl) ظاهر  شود، شايان ذکر است که شماره زير هر کلمه همان مد را فعال مي کند. پس ما شماره 1 را که مربوط به PRGM است ميزنيم تا وارد مد برنامه نويسي شويم.

در اين ماشين حساب امکان نوشتن 4 برنامه تا 300 کارکتر موجود مي باشد.

شما با زدن هر يک از کليد هاي 1 تا 4 شماره برنامه اي را که مي نويسيد مشخص مي کنيد.

مثلا کليد 1 را ميزنيم.

اکنون مي توانيم شروع به برنامه نويسي کنيم.

براي وارد کردن متغيير بايد عبارت زير را وارد کنيم:

?->A:

اين دستور مقدار متغير A را از شما خواهد پرسيد .(البته در هنگام اجراي برنامه) ميتوانيد متغير هاي ديگر را نيز به همين روش در حافظه بار کنيد.

اما اين علائم چگونه در LCD ماشين حساب ظاهر ميشود؟

در اين ماشين حساب (Casio fx-3650P) با زدن کليد Shift و 3 (P-COM)   مي توانيد به علائم مورد نياز دسترسي پيدا کنيد.

بعد از بارگزاري متغير ها عمليات دلخواه را البته با توجه به تقدم و تاخر عمليات (مانند آنچه در برنامه نويسي کامپيروتر خوانده ايد) مي نويسيم.

براي اينکه عمليات انجام شده  را در متغيري قرار دهيم بعد از برنامه  B <- قرار ميدهيم البته B  نام متغيير دلخواه خودمان است.

براي جدا کردن عمليات از هم نيز از  علامت مثلث کوچک که در (P-COM) با شماره 4 در دسترس است، استفاده ميکنيم.

 

براي اجراي برنامه هم با زدن کليد ON از مد برنامه نويسي خارج شده و کليد Prog که در زير کليد Shift قرار دارد استفاده ميکنيم . بعد از زدن کليد در صفحه 4 برنامه مشاهده مي کنيد که با زدن شماره برنامه اي را که نوشته ايد مثلا 1 مي توانيد به برنامه دسترسي پيدا کنيد.

در پايان مثال ساده اي که معادله درجه 2 را با روش دلتا حل مي کند بيان ميکنم.

?->A: ?->B: ?->C:((-B+√(B^2-4AC))÷2A)->X

((-B-√(B^2-4AC))÷2A)->Y

با اجراي برنامه ابتدا سه متغيير A,B,C را که ضرايب معادله هستند از شما مي خواهد سپس با زدن کليد EXE جواب ها را که در دو متغيير X و Y ذخيره شده است نشان خواهد داد.

هر گه سيستم  Error داد معادله جواب حقيقي ندارد.

 

 

 

CASIO FX-3650P


CASIO FX-3650P CASIO FX-3650P-v.JPG
نوع ماشین حساب علمی
تولید کننده کاسیو
معرفی 2002
حسابگر
ورود حالت
D.A.L.
دقت ± 1 در
d.p. 10
نمایش نوع

2 خط صفحه نمایش

1 خط سوزنی
2 خط-
LCD
برنامه نویسی
زبان های برنامه نویسی () ضربه زدن به کلید
دیگر
مصرف برق سلول خورشیدی و
G13 نوع (LR44) را فشار دهید باتری دو باطری [1]

CASIO FX-3650P یک ماشین حساب قابل برنامه ریزی علمی تولید شده توسط کاسیو شرکت کامپیوتری، آموزشی ویبولیتین این می تواند 12 رقم مانتیس و 2 رقم توان ذخیره هم با بیان این که هر زمانی که "EXE" را فشار دهید فشرده است. همچنین، این ماشین حساب می تواند نتایج قبلی را به انجام محاسبات با فشار دادن "جواب" استفاده کنید. [2] [3]
محتویات

    1 حالت
        1.1 محاسبات ریاضی پایه
        1.2 محاسبات تعداد مجتمع
        1.3 محاسبات انحراف استاندارد
        1.4 محاسبات رگرسیون
        1.5 برنامه
            1.5.1 شرطی [21]
            1.5.2 بدون قید و شرط جهش [20]
    2 سیستم را چک کنید
    3 قطعی هم
    4 پیوند به بیرون

حالت

ماشین حساب در 6 حالت موجود است: [4]

    محاسبات ریاضی پایه
    محاسبات اعداد مختلط
    محاسبات انحراف استاندارد
    محاسبات رگرسیون
    
N محاسبات پایه
    برنامه

محاسبات ریاضی پایه

    محاسبات ریاضی [5]
    عملیات کسر [6]
        محاسبات کسری [6]
        دهدهی ↔ تبدیل کسر [6]
        کسر مخلوط ↔ تبدیل کسر نامناسب [7]
    محاسبات درصد [7]
    درجه، دقیقه، ثانیه، محاسبات [8]
    گرد کردن (باید با رفع حالت نمایش اعشاری استفاده می شود). [8]
    توابع مثلثاتی [9]
    تابع هذلولوی [10]
    لگاریتم [10]
    لگاریتم طبیعی [10]
    متمم جیب [10]
    حساب دیفرانسیل و [11]
    حساب دیفرانسیل و انتگرال انتگرال [11]

محاسبات اعداد مختلط

در این حالت، در صورتی که نتیجه هر دو قسمت حقیقی و موهومی، "
R ↔ I" نماد در گوشه بالا سمت راست ظاهر می شود. [12]

    محاسبات ارزش مطلق و استدلال [13]
    مستطیل ↔ نمایش فرم قطبی [13]
    محاسبات مزدوج [14]

محاسبات انحراف استاندارد

این حالت برای محاسبات آماری می باشد. برای برخی از داده های ورودی، مجموع مربعات ارزش (
Σx2)، مجموع ارزش (Σx)، تعداد داده ها (N)، انحراف استاندارد نمونه (xσn-1) و انحراف استاندارد جمعیت (xσn) را می توان محاسبه شده است. [15]
محاسبات رگرسیون

این حالت برای محاسبات آماری و می تواند بیشتر به [16] تقسیم

    خطی رگرسیون:
Y = A + BX [17]
    لگاریتمی رگرسیون:
Y = A + B * LN X [17]
    رگرسیون نمایی:
LN Y = LN A + BX [17]
    رگرسیون ها:
Y = A + XB [17]
    معکوس رگرسیون:
Y = A + B / X [18]
    درجه دوم رگرسیون:
Y = A + BX + Cx2 [18]

برای برخی از ورودی دستور داد جفت، یکی از زیر می توان محاسبه شده است. [19] (در دسترس بودن از حالت های متفاوت می باشد. [19])

Σx2، Σx، N، Σy2، Σy، Σxy، نوار \ {X}، xσn، xσn-1، \ نوار {Y}، yσn، yσn-1، ضریب رگرسیون، رگرسیون ضریب B، ضریب همبستگی R، \ کلاه {X}، کلاه \ {Y}، Σx3، Σx2y، Σx4، ضریب رگرسیون C، \ کلاه {X} 1and \ کلاه {X} 2
برنامه

این ماشین حساب می تواند تا 4 برنامه با ظرفیت کل 360 دستورات
BT برنامه: [20]

     ؟ - اپراتور فرمان ورودی، ورودی کاربر استفاده می شود که مورد نیاز است. معمولا با → (متغیر) استفاده می شود
    → - به دستور متغیر اختصاص دهید، این مقدار به قبل از آن اختصاص به متغیر بعد از آن. همواره به عنوان (ارزش) → (متغیر) استفاده می شود.
    : - جدا چند بیانیه، بیانیه برنامه جداگانه است.
    
- دستور خروجی، خروجی مقدار است.
    \ پیکان - رفتن مشروط، پرش زمانی که شرایط برآورده شده است.
    = - عملگر های رابطه ای
    ≠ - عملگر های رابطه ای
    > - عملگر های رابطه ای
    \
geqq - عملگر رابطه ای است.
    رفتن - رفتن بدون قید و شرط، پرش به برچسب.
    
Lbl - برچسب، رفتن به مقصد.

پرش شرطی [21]

پرش شرطی را باید در نحو استفاده می شود:
بیماری \
Rightarrowstatement 1: بیانیه 2
وقتی که شرط درست است، بیانیه (1) اجرا می شود، پس از آن بیانیه ای 2 اجرا می شود. اگر شرط نادرست است، بیانیه (1) قلم و 2 بیانیه ای اجرا شده است.

به عنوان مثال: ...
A = 0 \ RightarrowA 1 → B: C 5 → D: ... اگر A = 0، هر دو 1 → B و C 5 → D اجرا شده است. اگر A ≠ 0، C 5 → D اجرا شده است.
جهش بدون قید و شرط [20]

جهش بدون قید و شرط از رفتن و
Lbl استفاده می کند به کار گیرند.

زمانی که رفتن به
N (که در آن n یک عدد صحیح است در 0-9) اجرا شده است، این برنامه به Lbl N پرش. حلقه ها را می توان با جهش بی قید و شرط ایجاد می شود.
بررسی سیستم

ماشین حساب انجام خواهد شد سیستم را بررسی کنید زمانی که تغییر، 7 و با هم فشرده است. ورود به سیستم دارای 3 بخش است.

قسمت 1: چراغ چک - و همه ی چراغارو روشن خواهد بود در هنگام ورود به سیستم آغاز شده است،
Shift را فشار داده سپس چراغ خواهد بود. تغییر برای ادامه را فشار دهید. 2 بعدی صفحه نمایش عملکردهای مشابه دارند.

قسمت 2: صفحه نمایش را بررسی کنید - صفحه نمایش ماتریس نقطه نمایش داده خواهد شد "24
PRG13" و صفحه نمایش LCD نمایش داده خواهد شد "0000000000 00". تغییر برای ادامه را فشار دهید. سپس صفحه نمایش تبدیل به "BBBBBBBBBB» و «1111111111 11". سپس "CCCCCCCCCC" و "222222222 22" و به همین ترتیب تا تا "JJJJJJJJJJ" "9999999999 99". تغییر جهت اقدام به قسمت 3 را فشار دهید.

قسمت 3: کلید ورود به - از
SHIFT مطبوعات، LCD خواهد شد 1 نمایش داده می شود. پرس آلفا، بالا، پایین، چپ به راست در جهت. نمایش 1 افزایش هر زمان که شما فشار یک دکمه. بعد، MODE را فشار دهید، پروژسترون، \ سبک متنی \ intdx، x-1، X3، و به همین ترتیب تا تا جواب. هنگامی که EXE فشرده، نمایش "24 OK" "13" (صفحه نمایش متفاوت از نسخه تبدیل شده است، که در بالا برای نسخه 4 از ماشین حساب است که آخرین نسخه). مطبوعات در چک سیستم برای پایان دادن به.
قطعی هم
این بخش شامل دستورالعمل ها، مشاوره، و یا چگونه به محتوا. هدف از ویکیپدیا به ارائه حقایق، به آموزش نیست. لطفا کمک به بهبود این مقاله یا بازنویسی چگونه به محتوا یا با حرکت دادن آن به ویکینبشته یا ویکینسک. (سپتامبر 2010)

هشدار: با استفاده از قطعی زیر ممکن است به تنظیم مجدد ماشین حساب.

قطعی هم در ماشین حساب وجود دارد.

+ 1
M: 1 \ div0 به عنوان یک برنامه را وارد کنید. 1M +: گناه \ ^ {-1} 2 نیز OK. مراجعه به جدول زیر را در این بخش.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
E بازنشانی حالت ALL = روشن
2٪ +٪ -
M + M-→ A → B → C → D
3
Σx2 Σx N Σy2 Σy Σxy Σx3 Σx2y Σx4 → D
4
R \ نوار {X} xσn xσn-1 \ نوار {Y} yσn yσn-1 ABC
5
G T M K -1 0 1 2 B
6 تعمیر (دگروال)
7 علمی (دگروال)
8 10
E LN ورود \ SQRT {} \ SQRT [3] {} - (ارگ سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
9 گناه گناه 1
sinh sinh-1 چون COS-1 شنگول شنگول-1 قهوهای مایل به زرد قهوهای مایل به زرد-1

توجه داشته باشید که (ستون) به معنای هدر ستون. به عنوان مثال ثابت (دگروال) در ستون 0 رفع 0.

جدول جدول کد برای قطعی است. به عنوان مثال، کد 85 و 76 ارجاع اشاره به رفع 7.

    اجرای برنامه
    آن را به "
ERROR ریاضی" را نمایش می دهد. را فشار دهید AC.
    یک عدد را وارد کنید و دکمه
EXE
    را فشار دهید و برخی از شخصیت های نمایش داده خواهد شد.

برای ترجمه شماره وارد شده به شخصیت:

    قرار دادن در سمت چپ ترین رقم بعد از 0 و مراجعه به جدول. که شخصیت اول
    از 9 رقم بعدی، گروه اعداد در دو. مراجعه به جدول و نشان می دهد که 5 بعدی حرف (توجه: اگر تعداد ارقام فرد بود، یک 0 اضافه شده است در کنار به آخرین رقم)
    سپس برخی از صفر اضافه کنید. شماره صفر = 6 - (تعداد شخصیت های ایجاد شده توسط مرحله فوق).
    

نظرات شما عزیزان:

سیامک میرزایی
ساعت10:42---17 ارديبهشت 1392
سلام ایا میشه فایل اسکن شده روی حافظه ریخت وبر روی ال سی دی ماشین حساب دید

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار