مبدل های کاتالیزوری

تاریخ : چهار شنبه 28 فروردين 1392
نویسنده : mohamadaref


How Catalytic Converters Work

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

عدد ستان چیست وچگونه عدد ستان برکارکرد موتوردیزل اثردارد

تاریخ : سه شنبه 27 فروردين 1392
نویسنده : mohamadaref


How cetane number cetane number of diesel engine operation Asrdard

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

استاندارد تعمییرات سوپاپ کنترل فشارسیستم ترمزبلدوزرکوماتسو D155-A

تاریخ : یک شنبه 25 فروردين 1392
نویسنده : mohamadaref


The standard brake system pressure control valve repairs Bulldozer Komatsu D155-A

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

آشنایی با کامپیوتر خودرو (چگونه کار می کنند)

تاریخ : پنج شنبه 22 فروردين 1392
نویسنده : mohamadaref


Introduction to How Car Computers Work

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

موتورهای دیزل دو زمانه (چگونه کار می کنند)

تاریخ : شنبه 17 فروردين 1392
نویسنده : mohamadaref


How do the two-stroke diesel engines

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

اینترکولر وعملکردآن درموتور دیزل

تاریخ : پنج شنبه 15 فروردين 1392
نویسنده : mohamadaref


Intercooler Drmvtvrdyzl

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

سیستم تزریق سوخت رسانی ریل مشترک دیزل

تاریخ : شنبه 10 فروردين 1392
نویسنده : mohamadaref


Common Rail Diesel Injection System

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

چرخه موتورهای چهارزمانه - شش زمانه - دوار - دو زمانه -و(ترمزهیدرولیک)

تاریخ : چهار شنبه 7 فروردين 1392
نویسنده : mohamadaref


 

 

 

 


 

 

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

شاتون ونحوه نسب پیستون روی شاتون

تاریخ : چهار شنبه 7 فروردين 1392
نویسنده : mohamadaref


Connecting rod and piston assembly on the connecting rod

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

استاندارد تعمیر سوپاپ کنترل فرمان بلدوزر کوماتسو D85

تاریخ : یک شنبه 4 فروردين 1392
نویسنده : mohamadaref


STEERING HYDRULIC SYSTEM  D85

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار