بلدوزرکوماتسو باموتور نسل جدید D61 PXi-23

تاریخ : یک شنبه 24 شهريور 1392
نویسنده : mohamadaref


 New generation Bulldozer Komatsu D61 PXi-23

 

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

کوماتسو درجه 4 فناوری موتور

تاریخ : شنبه 23 شهريور 1392
نویسنده : mohamadaref


 Komatsu Engine Technology Level 4

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

بلدوزر چرخ لاستیکی کوماتسو WD600-3

تاریخ : چهار شنبه 20 شهريور 1392
نویسنده : mohamadaref


 KOMATSU WD600-3 WHEEL DOZER

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

دستگاه های عیب یاب دیاگ

تاریخ : جمعه 15 شهريور 1392
نویسنده : mohamadaref


 

 Diagnostic devices Dyag

 

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

مشخصات لودر کوماتسو WA1200-6-SS-EV3

تاریخ : دو شنبه 11 شهريور 1392
نویسنده : mohamadaref


Profile Mvtvrlvdr Komatsu WA1200-6-SS-EV3

 

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

استاندارد سرویس جکهای بوم وباکت لودرکوماتسو W90-2

تاریخ : جمعه 7 شهريور 1392
نویسنده : mohamadaref


HYDRAULIC CYLINDER BUCKET AND BOOM -W90-2

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

استاندارد سرویس (تعمیر) پمپ هیدرولیک لودر w90-2

تاریخ : سه شنبه 5 شهريور 1392
نویسنده : mohamadaref


SERVICE STANDARD HYDRAURIC PUMP

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

خدمات استاندارد محور چرخ لودر W90-2

تاریخ : دو شنبه 4 شهريور 1392
نویسنده : mohamadaref


SERVICE STANDARD AXLE WHEEL LOADER w90-2

DIFFERENTIAL

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

استاندارد سرویس کنترل ولو (گیربکس) لودرکوماتسو w90-2

تاریخ : یک شنبه 3 شهريور 1392
نویسنده : mohamadaref


TRANSMISSION CONTROL VALVE

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

تشریح واحدهای si وپیشوندهای مورد استفاده دربیان آنها

تاریخ : شنبه 2 شهريور 1392
نویسنده : mohamadaref


Si unit used to describe the country's Vpyshvndhay

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

گشتاوراستانداردقطرخارجی پیچ

تاریخ : شنبه 2 شهريور 1392
نویسنده : mohamadaref


Standard diameter bolt torque

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

تبدیل فیلرهای میلیمتری واینجی

تاریخ : شنبه 2 شهريور 1392
نویسنده : mohamadaref


Conversion of some millimeters fillers Vaynchy                      
                          

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

تعمیراستاندارد گیربکس لودرW90-2 کوماتسو

تاریخ : شنبه 2 شهريور 1392
نویسنده : mohamadaref


TRANSMISSION, SERVICE, STANDARD, WHEEL LOADER, W90-2

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار

سرویس استاندارد تورک کنورتر لودرW90-2

تاریخ : شنبه 2 شهريور 1392
نویسنده : mohamadaref


TRQUE CONVERTER SERVICE STANDARD W90-2

(عاقل یاعالم است یامتعلم)

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار