استاندارد تعمییرات گیربکس وتورک کنورتر لودر دابیلیو 90 کوماتسو

استاندارد تعمییرات گیربکس وتورک کنورتر لودر دابیلیو 90 کوماتسو

تاریخ : جمعه 17 آذر 1391
نویسنده : mohamadaref


استاندارد تعمییرات گیربکس وتورک کنورتر لودر دابیلیو 90 کوماتسو

مدارروغنکاری وهیدرولیک گیربکس وتورک کنورتر وعیب یابی دراین سیستم ونقاط مهم اندازه گیری. دربخش روغنکاری روغن واقع درمخزن گیربکس بوسیله پمپ دوبل (پمپ دوطبقه) دنده ای از طریق صافی مغناطیسی مکیده شده واز پمپ جلو جهت روغنکاری شافت دنده های جهت جلو وعقب تحت فشار 3.5 – 1.4 بار واز پمپ عقب روغن پس از عبور از فیلتر با ظرفیت  پنچ   میکرون  به

سوپاپ  کنترل  گیربکس  ارسال میشود  جهت در گیری  کلاچ  بکها  با  فشاری در حد 21 -19 بار درسوپاپ کنترل گیربکس تنظیم می شود سپس روغن از  سوپاپ  کنترل گیربکس به  تورک  کنورتر

آمده وتحت فشار 3.9 -2.7 بار توسط ر گلاتورولو تورک  کنورتر  جهت  خنک  شدن به کولر روغن ارسال می شود پس از خنک شدن روغن در کولر روغن جهت روغنکاری شافت دنده های یک – دو-

سه تحت فشار 1.1 -  0.4  بار ارسال وسپس به مخزن گیربکس باز میگردد

عیب یابی درسیستم توک کنورتر وگیربکس

باکت را روی زمین قرارداده وهمچنین ترمز دستی را بکشید تا د ستگاه هیچگونه  حرکتی  نداشته باشد

شلنگ متصل به فشارسنج هیدرولیک باید به اندازه کافی بلند باشد تا  برای  آزمایش  مشگلی  پیش نیاید

ومکانیک زمانیکه درکابین راننده قرار گرفته است براحتی بتواند فشارسنج را ملاحظه نماید نقاط اندازه

گیری بر حسب ( کیلوگرم بر سانتیمترمربع) میباشد  زمان اندازه  گیری  درجه  حرارت  روغن تورک کنورتر در شرایط استال 85 -75 درجه سانتیگراد باشد 1- فشار خروجی تورک کنورتر(ریگلاتورولو)

3.9 – 2.7 باشد 2 – فشارکلاچ بکهای گیربکس  21 -19 بار وفشار روغنکاری  شامل  کلاچ  بکهای

جهت  3.5 – 1.4 وکلاچ بکهای سرعت  1.1 – 0.3 میباشد برای اندازه گیری فشارهای سیستم انتقال

قدرت ابتدا باید موتور را خاموش نموده وسپس فشارسنج با ظرفیت  25 کیلو گرم برسانتیمترمربع در  نقاط  مورد نظر که ذیلاً اشاره میشود متصل وفشار هارا از  روی آن  میخوانید 1     اندازه گیری فشار خروجی تورک

کنورتر (ریگلاتورولو) 2- فشارصفحات کلاچبکها 3 – فشار کلاچ بک جلو 4 – فشار کلاچ  بک جهت

عقب 5- فشارکلاچ بک دنده یک 6 -  فشار کلاچ بک  دنده  دو 6-  فشار کلاچ  بک  دنده سه 7 – فشار

روغنکاری کلاچ بک جهت 8 –فشار روغنکاری کلاچ بک سرعت

اگرچنانچه فشار سیستم تورک کنورتر خارج از اندازه نرمال بود دراین صورت باید درپوش کنترل

راباز نموده وکشش فنر وسایدگی سوزن سوپاپ مربوطه را مورد بررسی قراردهید ونیز چنانچه فشار گیربکس درشرایط معمولی کاری نبود در اینصورت باید رگلا تور ولو را  که  در  روی شیر کنترل گیربکس قراردارد بررسی نمود  د رصورتیکه  فشار خروجی تورک کنورتر کم  باشد  درپوش اسپول رگلاتورولو را باز کرده وپشت فنر آن  شیم  (واشر) اضافه  نماید  محل آن در بالای  تورک  کنورتر وزیرجعبه باطری دستگاه میباشد درمورد افت فشار در گیربکس  نیز  د رصور تیکه  کلیه کلاچ بکها باافت فشار مواجه شوند معیوب بودن پمپ گیربکس احتمال می رود دراین حالت پمپ گیربکس تعمییر شود درصورتیکه تنها دریکی از وضعیت های گیربکس افت فشار دیده شود معیوب شدن سیل رینگ

پیستون کلاچ گیربکس درآن وضعیت نشت روغن داشته وباید  گیربکس جهت  تعمییر آن  پیاده  شود

اجزاۀ مدار هیدرولیک تورک کنورتر وگیربکس

1 مخزن گیربکس2صافی3پمپ گیربکس4پمپ روغنکاری گیربکس5مسیرروغنکاری کلاچ جهت جلو

6مسیرروغنکاری جهت عقب 7فیلترروغن گیربکس8اسپول رگلاتورولو9سوپاپ تعدیل10اسپول ضربه

گیر11سوپاپ یکطرفه12رگلاتورتورک کنورتر13تورک کنورتر 14سوپاپ  جهت 15سوپاپ قطع کن

پیستون کنترل بابارترمز16خلاص کننده مداربرق سویچ17مداربرق  استارت  18کولررو غن19اسپول سرعت20کلاچ  دنده  جلو 21کلاچ  دنده  دو 22کلاچ  دنده سه  23  روغنکاری  کلاچ  دنده  یک 24 روغنکاری کلاچ دنده دو25روغنکاری کلاچ دنده سه .

استاندارد تعمییر تورک کنورتروگیربکس

سیل رینگ شافت توبین تورک کنورتر ( به میلیمتر) استاندارد پهنا 0.013 + 2.362 حدتعویض2

ضخامت استاندارد 0.13 +2.24  حد تعویض 2 لقی درمحل قرارگرفتن 0.38 +0.13 حدتعمییر0.8

قطر داخلی  سیل  رینگ  شافت  استاتور ( به میلیمتر)     اندازه  استاندارد   0.025   +50.325 

پهنای شیارمحل قرارگرفتن سیل رینگ برروی شافت توربین( میلیمتر) 0.05 +2.464 حدتعمییر2.7

فنرریگلاتورولو تورک کنورتور ( میلیمتر) طول  آزاد  استاندارد  89 و76.5  طول  آزاد  جهت تعویضو80. و 68.9

قطربیرونی پیستون رگلاتورولو درتورک کنورتر (میلیمتر)  اندازه  استاندارد   0.006 +22.18

و حد تعمییر  22

قطرداخلی پوسته رگلاتور ولو درتورک کنورتر (میلیمتر) اندازه  استاندارد 0.088 +22.2تعمیر22.3

فشار روغن رگلاتور ولو (بار) 3.9 -2.7

 ضخامت  صفحه  پلیت   های گیربکس   (میلیمتر)  استاندارد 0.1 - 1.75     حد    تعویض 1.5

ضخامت  دیسک های   گیر بکس  (میلیمتر)   استاندارد   0.15 –  1.88    وحد  تعو یض    1.5

فنر    رگلاتور    گیر بکس     (میلیمتر )    استاندارد       55.9      وحد         تعویض  50.3

فنرضربه گیر  (آکومولاتور)  گیربکس  (میلیمتر)    استاندارد   72.36       وحد تعویض  65.1

فنر سوپاپ قفلیه گیربکس  (نوسانگیر)    ( میلیمتر)    استاندارد    55.5      وحد     تعویض 50

فنر   بیرونی   رگلاتور   گیربکس   (میلیمتر)   استاندارد    123.9     وحد   تعویض     111.5

فنر متوسط   رگلاتور   گیربکس    (میلیمتر)       استاندارد    61.15     وحد   تعویض    55.1

فنر داخلی    رگلاتور  گیربکس    (میلیمتر)    استاندارد      58.75      وحد    تعویض    52.9

فنر پر کننده  (برگرداننده)   رگلاتور ( میلیمتر)   استاندارد   81.5      وحد    تعویض     73.35

فنر بر   گرداننده   اسپول جهت        جهت قطع   جریان   برق   در سویچ  لامپ     اخطار   دنده عقب استاندارد 45.7 وحد تعویض 41.1 

فشار روغن عملکرد کلاچ  های جهت   وسرعت   سه دنده جلو     وسه دنده عقب     (بار)21- 19

فشار             روغنکاری         کلاچهای           جهت             (بار)               3.5  -  1.4  

فشار             روغنکاری         کلاچهای           سرعت           (بار)               1.1  -  0.4 

مهندس مکا نیک دستگاه های سنگین مهرابی


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار