سيستمهاي ترمز از ابتدا تا به حال (2)

سيستمهاي ترمز از ابتدا تا به حال (2)

تاریخ : سه شنبه 4 تير 1392
نویسنده : mohamadaref


کند.در این مقاله به درون این قوطی سیاه نگاهی خواهیم انداخت

بوستر خلا

بوستر خلا قوطی فلزی است که شامل یک سوپاپ هوشمندانه ویک دیافراگم است.میله ای  که از مرکز قوطی می گذرد از یک سو

به پیستون سیلندر اصلی و از سوی دیگر به پدال متصل است

یکی دیگر از بخش های اصلی بوستر،سوپاپ یکطرفه است

عکس بالا سوپاپ یک طرفه را نشان می دهد که به هوا فقط اجازه به بیرون کشیده شدن از بوستر  را  می دهد . اگر  موتور خاموش باشد یا نشتی درلوله های  بوستر ایجاد شود سوپاپ یک طرفه اجازه ورود هوا به بوستر را نمی دهد.این  مهم  است چون بوستر خلا باید بتواند تا  چندین  بار پس از خاموش شدن موتور نیروی وارده به پدال را تقویت کند(بی شک  نمی خواهید وقتی در بزرگراه بنزین تمام کردید  ترمز هایتان را از دست بدهید!)  در  بخش  بعد خواهیم دید که بوستر ترمز چگونه کار می کند .

شیوه کار بوستر

 

بوستر خلا طراحی زیبا و ساده ای دارد.این قطعه نیاز به منبع  خلا ای  دارد  تا  بتواند  کار کند.در خودرو های بنزینی موتور خلا مناسبی را برای  بوستر ایجاد می کند.   اگر  لوله ای را به محل مناسبی از موتور متصل کنید می توان هوا را به بیرون از   محفظه کشید و خلا نسبی ای ایجاد نمود؛ اما  از آنجایی که  موتور های  دیزل  نمی توانند خلا مناسبی ایجاد کنند در خودرو های دیزلی باید از پمپ خلا مجزایی استفاده کرد.

 

 در خودرو هایی با بوستر خلا، پدال ترمز میله ای که از میان بوستر به سیلندر  اصلی متصل می شود را فشار می دهد.موتور خلا نسبی را در هر دو سوی دیافراگم ایجاد می کند.هنگامی که پدال را فشار می دهید میله سوپاپی را باز  می کند  که  به  هوای بیرون اجازه ی ورود به پشت دیافراگم را می دهد  در حالیکه  سمت  دیگر  دیافراگم  خلا می ماند.به این ترتیب فشار وارده بر یک سوی دیافراگم بیشتر می شود  که  این  به  فشرده شدن پیستون در سیلندر اصلی کمک می کند

 

هنگامی که پدال رها می شود ارتباط هوای بیرون با پشت دیافراگم قطع شده و دو سوی دیافراگم به هم مرتبط می شوند.در نتیجه در هر دو سوی دیافراگم خلا ایجاد می شود و همه ی شرایط به حالت اولیه باز می گردد.

ترمز کاسه اي

ترمز کاسه اي يک کاسه ترمز فلزي دارد که مجموعه ترمز هر چرخ را در بر مي گيرد. درون اين کاسه ترمز دو کفشک ترمز

خميده به سمت خارج حرکت مي کنند تا سرعت چرخش کاسه ترمز را که  همراه  چرخ  مي چرخد  کاهش دهند يا آن را متوقف

کنند. بدين صورت که وقتي راننده پدال  ترمز  را  فشار مي دهد، روغن  ترمز از محفظه فشار پمپ زير  پا  و  ا ز طريق  لوله

هاي روغن به سيلندر روغن درون چرخ مي رسد . سيلندر چرخ فشار هيدروليکي پمپ زير پا را به حرکت مکانيکي تبديل مي کند.

وقتي فشار افزايش مي يابد، پيستون درون سيلندر بر نيروي فنرهاي برگشت کفشک  ترمز غلبه مي کند و کفشکها را به طرف بيرون

مي راند تا به کاسه بچسبند.

کفشکهاي ترمز معمولاً از فلز ساخته مي شوند و  روي  اين  کفشکها لنت ترمز چسبانده يا پرچکاري مي کنند. لنت ترمز  را  غالباً  

از مواد بدون آزبست مانند فايبرگلاس يا ماده نيمه فلزي مي سازند که مي تواند در برابر گرماي ناشي از عمل کردن ترمز پايداري

کند. قبلاً از آزبست هم در ساخت لنت ترمز استفاده مي شد، اما امروزه به سبب زيانهايي که آزبست براي سلامتي انسان دارد کمتر 

مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

بر اساس نحوه قرار گرفتن اين کفشکها درون کاسه چرخ، اين ترمز به انواع گوناگون تقسيم مي شوند:

Leading and trailing shoe brakes

 

در اين ترمزها فنرهاي برگشت دهنده دو کفشک را در بالا به سيلندر چرخ و در پايين به پينهاي ثابت نگهدارنده کفشک فشار مي

دهند. فشار دادن  پدال  ترمز سبب مي شود که پيستونهاي سيلندر چرخها، سر کفشکها را به طرف  بيرون جابجا کنند و آنها را به

کاسه ترمز بچسبانند. اصطکاک  بين  کفشک  جلو  و کاسه ترمز سبب مي شود که کفشک جلو سعي کند همراه با کاسه بچرخد. اين

عمل کفشک جلو، ته کفشک را به پين نگهدارنده کفشک مي فشارد، در نتيجه بيشتر عمل ترمزگيري را کفشک جلو انجام مي دهد.

وقتي  کفشک  عقب  با کاسه تماس پيدا    مي کند، کاسه در حال چرخش مي کوشد تا کفشک  را  از خود دور کند. بنابراين کفشک

عقب کمتر از کفشک جلو ساييده مي شود. وقتي خودرو دنده عقب مي رود نقش کفشکهاي جلو و عقب با هم عوض مي شوند.

(شکل4-5)

شکل4-5 Leading and trailing shoe brakes

Duo-servo shoe brakes :

 

در اين نوع از ترمزها سر کفشکها به يک پين نگهدارنده تکيه دارد. ته کفشکها با يک پيچ تنظيم متحرک به هم متصل است. کفشک

به طرف جلو خودرو، کفشک اوليه و کفشک به طرف عقب خودرو کفشک ثانويه نام دارد. وقتي کفشکها با کاسه در حال چرخش

تماس پيدا مي کنند،  اصطکاک  سبب  مي شود که هر دو کفشک سعي کنند همراه  کاسه  بچرخند . سر کفشک  اوليه تمايل به کشيده

شدن به داخل کاسه را دارد و پايين مي آيد. سپس ته کفشک پيچ تنظيم را به طرف عقب مي راند. در نتيجه اين عمل، ته کفشک  

ثانويه به کاسه فشرده مي شود و کاسه، کفشک ثانويه را به طرف بالا جابجا  مي کند و به پين نگهدارنده کفشک مي فشارد. کاسه با

ادامه چرخش تمايل پيدا مي کند که هر دو کفشک را تنگتر به طرف خود بکشد ،  در  نتيجه  عمل تقويتي کفشک ثانويه شدت بيشتري

مي يابد. در اين ترمزها عمل تقويتي دو کفشک سبب مي شود که نيروي کل ترمز گيري از نيرويي که سيلندر چرخ تامين مي کند

بيشتر شود. (شکل4-6)

شکل4-6 Duo-servo shoe brakes

 

 دو نوع ترمز کفشکي  Two leading shoe brakes و Two trailing shoe brakes نيز وجود دارند که  در اين نوع

ترمزها هر دو کفشک يک نقش را بازي مي کنند يعني با توجه به نحوه قرار گرفتن کفشکها  يا هر دو leading و يا هر دو trailing هستند.

تنظيم کننده هاي خودکار ترمز کاسه اي

 

بيشتر ترمز هاي کاسه اي خود تنظيمند تا بتوانند سايش لنت را جبران کنند. دو نوع تنظيم کننده خودکار مورد استفاده در ترمزهاي با

کفشک عقب و جلو عبارتند از :

تنظيم کننده خودکار يکباري : در اين نوع وقتي که خلاصي بين لنت و کاسه به اندازه معيني رسيد، فقط يک بار کفشکها را تنظيم مي

کند. پس از آن تنظيم مجدد امکان پذير نيست و کفشکها را بايد عوض کرد و تنظيم کننده خودکار را دوباره آماده کار ساخت.

تنظيم کننده خودکار تدريجي : در اينجا وقتي که فاصله لنت با کاسه به اندازه اي برسد  که براي پيچيدن پيچ تنظيم  کافي باشد، اين

تنظيم کننده کفشک را به طرف کاسه مي راند.  تنظيم  در هنگام ترمز گرفتن، در حين حرکت رو به جلو يا عقب، انجام مي شود.

وقتي کفشک   ترمز  باز مي شود، فنر برگشت پيچ تنظيم اهرم تنظيم را به طرف بالا مي راند. اگر لنت به اندازه کافي ساييده شود،

اهرم از دندانه بعدي چرخ تنظيم بالاتر مي رود. وقتي پدال ترمز رها مي شود، اهرم تنظيم به طرف پايين مي آيد، در نتيجه دندانه

مي پيچد. آن گاه پيچ  تنظيم  اندکي طويل تر مي شود تا کفشک را به کاسه نزديکتر کند.

ترمز ديسکي

در ترمز ديسکي بجاي کاسه ترمز از يک ديسک چرخان و بجاي کفشکهاي خميده  از  يک جفت کفشک مسطح بنام لنت ترمز

استفاده مي شود. در هنگام ترمز گرفتن اين  لنتها  به ديسک در حال چرخش  فشرده مي شوند. همچنين لنتها از پشت به يک سيلندر

و پيستون متصل هستند.(شکل4-7) در هنگام ترمز گرفتن، فشار روغن پشت هر پيستون، آن را به طرف بيرون مي راند، در نتيجه

لنتها به ديسک فشرده مي شوند. در اثر  تماس  لنتها  با ديسک، سرعت چرخش ديسک و چرخ کاهش مي يابد و چرخ متوقف مي

شود.  

شکل4-7 ترمز ديسکي و اجزاي آن
 

تنظيم خودکار ترمز ديسکي

ترمز ديسکي نيز با ساييده شدن لنت، خود به خود تنظيم مي شود. سوراخ سيلندر ترمز شياري دارد که يک لاستيک در آن قرار

گرفته است. اين لاستيک پيستون را محکم دربرگرفته است. وقتي ترمز گرفته مي شود، پيستون به طرف ديسک حرکت مي کند؛ در

نتيجه لاستيک تغيير شکل مي دهد، اما باز هم به پيستون چسبيده است. وقتي ترمز رها مي شود،  لاستيک هم آزاد مي شود و به

وضعيت اوليه خود بر مي گردد.   با بازگشت لاستيک به وضعيت قبلي پيستون هم به آهستگي از ديسک دور مي شود ،  اما  لنت

ترمز ممکن است اندکي با ديسک در تماس باقي بماند. با سايش لنت ترمز، مسافتي  که  پيستون در هنگام گرفتن ترمز بايد بپيمايد

طولانيتر از آن مي شود که لاستيک  بتواند با تغيير شکل خود باز هم پيستون را  دربربگيرد.  در اين حالت پيستون  از لاستيک

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار