سيستمهاي ترمز از ابتدا تا به حال(3)

سيستمهاي ترمز از ابتدا تا به حال(3)

تاریخ : سه شنبه 4 تير 1392
نویسنده : mohamadaref


بيرون لغزيده و در وضعيت جديدي قرار خواهد گرفت. اين تنظيم خودکار سبب مي شود که لنت  ترمز  به  ديسک نزديکتر شود و

سايش لنت را جبران کند. (شکل4-8)

 

شکل4-8 تنظيم کننده خودکار ترمز ديسکي

بسياري از لنتهاي ترمز ديسکي سايش نماي صوتي دارند. وقتي لنت ترمز به اندازه اي نازک مي شود که زمان تعويض آن فرا مي رسد، سايش نما به ديسک ترمز ساييده مي شود. در نتيجه اين عمل صداي خراشيدن بلندي به گوش راننده مي رسد و راننده را از ساييده شدن لنت ترمز آگاه مي گرداند.

ترمز ABS

وقتي سرعت لاستيکها، با آهنگي تندتر از سرعت خودرو کاهش يابد، لاستيکها روي سطح جاده سر مي خورند. يکي از راههاي

جلوگيري از  سر  خوردن لاستيک، جلوگيري از قفل شدن ترمزهاست. اين همان کاري است که سيستم ترمز ABS انجام مي دهد.

در حين ترمزگيري عادي، سيستم  ترمز ABS هيچ اثري بر ترمز پايي ندارد. اما وقتي راننده به شدت ترمز مي گيرد، اين سيستم

مانع قفل شدن چرخها مي شود. اين سيستم به ترمزها اجازه  مي دهد تا آستانه سر خوردن لاستيکها عمل کنند. در اين هنگام سيستم  ABS

 

  فشار روغن ترمز هر چرخ را تغيير مي دهد. بدين ترتيب پمپ کردن سريع سبب مي شود که آهنگ کاهش سرعت

چرخ، از آهنگي که سبب قفل شدن چرخها مي شود کمتر بماند.

نحوه عمل ترمز ABS

لوله هاي هيدروليکي که از پمپ زير پا مي آيند، به يک کارانداز هيدروليکي متصل مي شوند. لوله هاي ديگري از اين کارانداز به

ترمز هرچرخ کشيده مي شوند. کارانداز را مدول کنترل سيستم ترمز ABS کنترل مي کند. حسگرهاي سرعت چرخ در هر چرخ

بطور پيوسته سرعت چرخ را به  مدول کنترل سيستم ترمز ABS اطلاع مي دهند. اين سيستم ترمز عمل نمي کند مگر اينکه کليد

چراغ ترمز به مدول کنترل سيگنال بدهد که پدال ترمز فشرده شده است. وقتي مدول کنترل افت سريع سرعت چرخ را حس مي کند،

به کارانداز سيگنال مي دهد که فشار روغن ترمز آن چرخ   را تغيير دهد، در نتيجه چرخ قفل نمي شود. اين عمل به صورت زير

اتفاق مي افتد :

مدول کنترل سرعت چهار چرخ را بطور پيوسته مقايسه مي کند. تا وقتي که هر چهار چرخ با سرعت تقريباً برابر مي چرخند، مدول

کنترل اقدامي نمي کند. وقتي که سرعت چرخش چرخي سريعتر از چرخهاي ديگر کاهش مي يابد، مدول کنترل به رله سيستم ترمز ABS

 سيگنال مي دهد  که  واحد هيدروليکي را فعال کند. يک يا دو سلنوئيد در واحد هيدروليکي شيرهاي تنظيم جريان يا شيرهاي

سلنوئيدي لوله هاي ترمز را باز و بسته مي کنند. با عمل کردن اين شيرهاي سلنوئيدي فشار هيدروليکي پشت هر ترمز قطع يا وصل

مي شود. (شکل4-9)

 

شکل4-9 سيسشتم ترمز ضد قفل نسه راهه . ترمزهاي جلو جداگانه و ترمزهاي عقب با هم کنترل مي شوند.

Full-contact Disc brake

با ساخت اين نمونه از ترمزها تقريباً تحول بزرگي در زمينه ترمزها بوجود آمد، اما چون اساس کار آنها با نمونه هاي قبلي تفاوتي

نداشت، اين تحول چندان به چشم نمي آيد. در واقع ساخت اين نمونه فراتر از يک بهبود تدريجي نمونه هاي قبلي است و مي توان آن

را  تحولي  جديد در ساختمان آنها محسوب کرد. اين طرح شبيه ترمزهاي ديسکي است، با اين تفاوت  که  در ترمزهاي ديسکي

هنگام ترمزگيري تنها حدود 15 درصد  سطح  ديسک  گردان  با لنتها در تماس مي باشند، اما با تغيير در طراحي آنها و ساخت اين

نمونه که به عنوان  ترمز  ديسکي تمام درگير ناميده مي شود، تقريباً 75 درصد سطح ديسک گردان در يک لحظه با لنتها  مي توانند در تماس باشند.

در استفاده از ديسکها و لنتهاي معمول، ديسک گردان بين لنتها درگير مي شود. اما در اين نمونه    (Full-contac) همانطور که در

شکل 4-10 مشاهده مي شود، يک   سطح عنکبوت مانند، ديسک ترمز را در برمي گيرد که شش لنت ترمز نيز درون اين سطح       

و روي ديسک قرار مي گيرد. سيستم عملگر نيز بصورت  هيدروليکي  برروي  لنت    مدوري که پشت ديسک قرار دارد عمل مي

کند.

براي اطمينان از انتقال حرارت ترمز و خنک نگه داشتن آن، سيستم بوسيله  پره هاي  خنک کننده اي که به لنتهاي بيروني متصل

است، پوشيده شده است. لنتهاي دروني  درون  يک قالبي از جنس مواد کامپوزيت قرار گرفته اند. براي اطمينان از عملکرد بهينه

ترمز تحت شرايط گوناگون از انواع مختلفي از مواد بعنوان لنت استفاده مي شود.

مزاياي اينگونه ترمزها که نسبت به گونه هاي قبلي آن قابل ملاحظه است، عبارتند از : خنک کاري بهتر، توان ترمز گيري بيشتر و

کاهش سروصدا و ارتعاشات.

لنتهاي ترمز 

 

بسته به شرايط مختلف از مواد مختلفي در ساختمان لنتها استفاده مي شود ، در  گذشته  بيشتر  از آزبست در لنتها استفاده مي شد که

امروزه بعلت مشکلات زيست محيطي استفاده از آنها تقريباً منسوخ شده و بجاي آنها از مواد ترکيبي و کامپوزيتي استفاده مي شود.  

مواد  اصطکاکي   که امروزه در لنتها استفاده مي شوند عبارتند از :

 مواد آلي (Organic) : اين لنتها براي استفاده در خودروهاي شهري بسيار مناسبند، چرا که دوام خوبي دارند، سروصداي کمي

ايجاد مي کنند، سبب ساييده شدن ديسک نمي شوند  و  هنگاميکه خنک هستند عملکرد خوبي دارند، اما مشکل عمده آنها اين است که

وقتي گرم مي شوند بخوبي قبل عمل نمي کنند.

نيمه فلزي (Semi-metallic/sintered)  : اين گونه از لنتها نمونه خوبي  براي  استفاده  در خودروهاي درون شهري و جاده اي

هستند. همچنين گزينه خوبي براي استفاده در اتومبيلهاي مسابقه اي هستند. اين لنتها هنگاميکه سرد هستند به خوبي مواد آلي کار نمي

کنند و برعکس هنگاميکه گرم مي شوند، به عملکرد خوب خود مي رسند.

در اين لنتها صفحات نيمه فلزي توسط قيدهاي فلزي بهم متصل شده اند و گهگاه ممکن است اين اتصال ضعيف از بين برود و سطوح   

مختلف صفحات نيمه فلزي از هم جدا شوند، که البته اين اتفاق به ندرت اتفاق   مي افتد.

فلزي (Metallic) : بطور عمده اينگونه از لنتها در خودروهاي مسابقه اي  يا خودروهاي بسيار گرانبها استفاده مي شود. سروصداي  

زيادي  ايجاد  مي کنند و بعلت سختي فلز اثراتي روي ديسک دارند.   هنگاميکه  سرد باشند نيز به خوبي کار نمي کند.

سراميکي (Ceramic) : لنتهاي سراميکي هنوز در حدود 15 – 40 درصد الياف فلزي دارند که معمولاً از الياف مس بجاي فولاد

استفاده مي شود که علاوه بر فرسايش کمتر، حرارت را نيز بهتر منتقل مي کند. اين لنتها   به سادگي لنتهاي ديگر از بين نمي روند و

دوام بيشتري دارند، زودتر خنک مي شوند و تقريباً بي سروصدا عمل مي کنند.

 

 عملگرهاي ترمز

روشهاي گوناگوني براي انتقال نيروي راننده به ترمزها وجود دارد که در زير به آنها اشاره مي کنيم :

 ميله بندي مکانيکي يا سيمي (Solid bar connection or Cable-operated  )

در اين نوع عملگرها بين پدال ترمز و کفشک ترمز يک  اهرم بندي مکانيکي  قرار مي گيرد  که عامل انتقال نيرو از پا يا دست

راننده به ترمز مي باشد. اين نوع ميله  بنديها ،  معمولاً با بکار بردن اهرمهايي نيروي وارده توسط راننده را چند برابر مي کنند.

(شکل4-11)

 

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار