تعمیر موتور روی خودرو سمند وپژو 405

تعمیر موتور روی خودرو سمند وپژو 405

تاریخ : دو شنبه 21 مهر 1393
نویسنده : mohamadaref


    موتورپژو 405 و سمند

 

 

 تنظيم و تعويض

تسمه سفت كن - تسمه تايم و چرخدنده سر ميل لنگ

بازكردن و بستن تسمه سفت كن  تسمه تايم

درپوش هاي تسمه تايم باز كنيد و چرخ دنده زماني سرميل بادامك را توسط پين قفل كننده قفل كنيد. 1

2 پیچ   نگهدارنده تسمه سفت كن را شل كنيد  بلبرينگ را با استفاده از آچار چهارگوش در جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا تسمه آزاد شود و سپس پيچ نگهدارنده و بلبرينگ تسمه سفت كن را باز كنيد.

3 مراحل نصب عكس مراحل عمليات بازكردن است  بلبرينگ را از نظر آسيب ديدگي بررسي نماييد و اطمينان حاصل كنيد كه مقدار كشش تسمه تايم صحيح باشد. 

 

 

بازكردن چرخ دنده سر ميل لنگ

1پوش هاي تسمه تايم را بازكنيد و چرخ دنده سر ميل لنگ را ثابت كنيد.

. 2 درپوش زيرين محفظه كلاچ يا محافظ فلايويل را باز كنيد و فلايويل را توسط استپ فلايويل 24410001 قفل كنيد

3 پیچ نگهدارنده تسمه سفت كن تسمه تايم را شل كنيد  بلبرينگ را توسط آچار چهارگوش در جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد و پيچ نگهدارنده را محكم كنيد.

4 تسمه تايم را از روي چرخ دنده ميل لنگ خارج كنيد و چرخ دنده را از ميل لنگ بيرون بكشيد

5 خار ميل لنگ را براي نصب دوباره حفظ كني.

6 مراحل نصب عكس مراحل عمليات بازكردن است  كاسه نمد سر ميل لنگ را از نظر آسيب ديدگي بررسي نماييد و در صورت ضرورت تعويض كنيد.

.  7 اطمينان حاصل كنيد كه تسمه تايم به مقدار صحيح كشيده شود

 

 

 

 

 

مونتاژ و دمونتاژ تسمه تایم و پوششها 

 

ابزار مخصوص

. 1 پين تنظيم تايم ميل بادامک

. 2 پين تنظيم تايم ميل لنگ

. 3 ستپ فلايويل

. 4 دستگاه اندازه گيري کشيدگي تسمه

. 5 پولي کش ميل لنگ

 

 

باز کردن

. 1 مايع سيستم خنک کننده را تخليه کنيد

. 2 نوسط جک خودرو را بالا ببريد و چرخ سمت راست را باز نماييد

. 3 پوشش پلاستيکي داخل گلگير را باز کنيد

توجه: شيلنگ پاييني رادياتور توسط 2 بست پلاستيکي به پوشش متصل مي باشد.

. 4 تسمه دينام را باز کنيد

.  5 بستهاي شيلنگ سوخت موقت را باز کرده و شيلنگها را از درپوش بالايي تسمه تايم جداکنيد

 

 

 

.  6 دو پيچ قسمت پاييني درپوش را باز کرده و پوشش را جدا کنيد

7 چرخ دنده ميل لنگ را بچرخانيد تا سوراخ پين تنظيم تايم در چرخدنده ميل بادامک با سوراخ مربوطه اش در سر سيلندر در يک راستا قرار گيرد.

توجه: سوراخها در موقعيتي در يک راستا قرار مي گيرند که سوراخ چرخدنده در وضعيت ساعت  باشد. پين تنظيم تايم چرخدنده ميل بادامک را در ميل بادامک و پين ثابت کننده ميل لنگ را در پولي وارد کنيد. اکنون ميل لنگ و بادامک در وضعيت خود ثابت شده اند و از چرخش غير ضروري جلوگيري مي شود.

.  8 صفحه محافظ فلايويل را باز کنيد

.  9 فلايويل را با متوقف کننده قفل کنيد و ابزار ثابت کننده ميل لنگ را خارج کنيد

10  پوشش مياني را پياده کنيد. 2 پيچ بالايي را بازکرده و پوشش را بالا کشيده تا از پيچهاي نگهدارنده پوشش پاييني آزاد گردد

11 صفحه محافظ فلايويل را باز کنيد.

.  12 فلايويل را با متوقف کننده قفل کنيد و ابزار ثابت کننده ميل لنگ را خارج کنيد

 

 

 

  13 درپوش مياني را پياده کنيد . 2 پيچ بالايي را باز کرده و پوشش را بالا کشيده تا از پيچهاي نگهدارنده پوشش پاييني آزاد گردد

 

 

.  14 پولي ميل لنگ را استفاده از پولي کش خارج کنيد

 

 

15 پوشش پاييني را پياده کنيد. اگر تجهيزات جانبي مانند کولر نصب مي باشد. ممکن است لازم باشد که تسمه سفت کن ديناميکي  را باز کنيد. اين عمل باز کردن پوشش پاييني را آسانتر مي کند.

 

 

16 پيج نگهدارنده تسمه سفت کن خارج از مرکز ار شل کنيد. تسمه سفت کن را توسط آچار چهار گوش در جهت 

حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانيد و پيچ نگهدارنده را محکم کنيد.

 

 

.  17تسمه تايم را علامت گذاري کنيد تا در همان وضعيت دوباره نصب شود

تسمه تايم را پياده کنيد

 

 

 

 

 

مونتاژ و دمونتاژ پولی سر میل لنگ

دمونتاژ

1 برای جلوگیری از گردش میل لنگ در زمانی که پیچ پولی در حال شل شدن می باشد بهتر است خودرو  در دنده چهار به عنوان یک نیروی ترمزکمکی قرار گیرد. اگر موتور از خودرو جدا شده باشد  چرخدنده رینگی فلایویل باید  توسط یک نگهدارنده محکم شود برای تثبیت موقعیت پولی پیچ و یا دریلی را وارد سوراخ مخصوص زمان بندی نکنید.

2 پیچ نگهدارنده و واشر را باز کرده و پولی را از انتهای میل لنگ خارج کنید اگرسیستم به صورت قفل شونده توسط  پین راهنما و یا سیستم کشویی (سیستم کلید وودراف) می باشد باید به همراه پولی خارج شده و در جای مناسبی حفظ شود.

 مونتاژ

1 طمینان حاصل شود که کلید وودراف به شکل مناسب در شکاف میل لنگ  و یا پین راهنما در مکان مناسب خود قرار گیرد. پولی را از انتهای میل لنگ وارد کنید و شکاف آن را با کلید وودراف و یا پین راهنما تنظیم کنید.

.  2 محل قرارگیری پیچ نگهدارنده را کاملا تمیز کرده و از پوششی محکم کننده در محل بستن پیچ استفاده کنید

3 پیچ نگهدارنده و واشر را در جای خود قرار داده و پیچ را به اندازه گشتاور تعریف شده محکم کنید.برای جلوگیری  از گردش میل لنگ به روشهایی که در بخش دمونتاژ به آنها اشاره شد استفاده کنید.

  4 تسمه را مونتاژ و آن را به اندازه تعریف شده محکم کنید

در تصویر استفاده از ابزار فابریک برای قفل کردن فلایویل نشان داده شده است .

 

 

 


   

دراین قسمت

تعمیرات قابل انجام بر روی موتور هنگامی که روی خودرو می باشد را به همراه میزان مهارت لازم شرح دهیم بالاترین سطح مهارت 5 و پایینترین آن 1 می باشد.

 دمونتاژ و مونتاژ قالپاق سوپاپ (پوشش سر سیلندر)  

دمونتاژ

.  1 قطب منفی باتری را قطع کنید

گيره هاي نگهدارنده را شل کرده  و شیلنگهاي تنظيم فشار را از انتهاي سمت راست درپوش جدا كنيد جايي كه گيره هاي انقباضی شلنگ از نوع پيچ خورده همچنان محکم هستند  آنها را قطع كنيد و دور بياندازيد گيره هاي شلنگ  مارپيچي استاندارد را براي بستن مجدد بكار بريد. 
 2 گيره نگهدارنده را شل كنيد  و لوله ورودی هوا به تراتل  را از قسمت جلويی قالپاق سوپاپ جدا كنيد همچنين لوله ورودی را از كنار سمت چپ جدا كنيد.
 3 دو گيره نگهدارنده را آزاد كنيد  سپس دو پيچ نگهدارنده كه در جلو قرار گرفته اند را باز كنيد  و فیلتر هوا را از قالپاق سوپاپ جدا كنيد فیلتر هوا  را به همراه پوشش کنار بگذارید.
 4 ده مهره نگهدارنده قالپاق سوپاپ را شل كرده و جدا نماييد قالپاق سوپاپ را بلند كرده  و آن را به همراه واشر لاستيكي آن جدا كنيد. واشر را بازدید كنيد كو در صورت آسیب دیدگی آن را تعویض کنید.

مونتاژ

.   1 سر سيلندر و سطوح اتصال و قراگیری قالپاق سوپاپ  را تميز كرده  و تمامي آثار روغن  را پاك كنيد
.  2 واشر لاستيكي را در شيار درپوش قرار دهيد  مطمئن شويد كه به درستي در تمام طول آن قرار گرفته است
.  3 به دقت قالپاق سوپاپ را به موتور متصل كنيد  خيلي مراقب باشيد تا واشرلاستيكي جابجا نشود

4 بررسي كنيد كه واشر به درستي قرار گرفته  سپس مهره های نگهدارنده را بسته ، و آنها را به طور مساوي و تدریجی با گشتاور مشخص تعیین شده محكم كنيد.
5 فیلتر هوا را سر جای خود قرار داده و درپوش آن را بگذارید  با رعایت ايمني   پيچهای نگهدارنده درپوش را ببندید و آن را با گيره هاي نگهدارنده در جای خود محكم كنيد.

 6 دوباره لوله ها و شلنگهاي ورودی هوا و لوله هوای  تراتل  را به قالپاق سوپاپ متصل کرده و گيره هاي نگهدارنده را با احتياط محكم كنيد در نهایت باتري را دوباره متصل كنيد.

 

 

 

نمونه هاي ساييدگي تاير

 

 ( ساييدگي از کنار (شکل 1)

 

ساييدگي از دو طرف

در صورت کم بودن باد ، تایر بیش از حد انعطاف پذير مي شود و سطح آن به درستي بر روي سطح جاده قرار نمي گيرد و این موضوع باعث گرم شدن بیش از حد تایر و ساييدگي شديد مي شود.

برای جلوگیری از خطر ناگهاني خالي شدن باد تایر به دليل ايجاد گرمای زیاد فشار  هوا را بررسي و تنظيم كنيد

 

ساييدگي از يك طرف

به علت خرابی سیستم تعلیق ایجاد می شود. قسمتهاي تعليق را تعمير كنيد

 

سخت شدن گوشه های تایر

سرعت را كاهش دهيد!

 

ساييدگي وسط (شکل2 )

باد بیش از حد تایر باد باعث ساييدگي سريع وسط تاير مي شود فشار  را بررسي و تنظيم كنيد.

در صورت نیاز به فشار بالاتر باد تایرها برای مقاصدی خاص فراموش نکنید پس از آن باد تایر را به حالت عادی بر گردانید.

 

ساييدگي ناهموار (شکل3 )

تايرهاي جلو ممكن است به صورت ناهموار بدليل تنظيم نبودن چرخها ساييده شوند. در این حالت حتما چرخها را تنظیم کنید. بهترین روش برای تشخیص اینگونه ساییدگیها استفاده از تماس سطح با سطح تایر می باشد.

 

 

سطح مايع شیشه شوی

افزودنيهاي مایع شیشه شوی نه تنهاشيشه را در هواي ناپاك تميز نگه مي دارد بلكه از يخ زدگي سيستم شستشو در هواي سرد جلوگيري مي كنند كه زماني است كه به آن خيلي نياز داريد. از ريختن آب خالص زماني كه مايع شستشو خيلي رقيق است و در طول هواي سرد يخ مي زند خودداری کنید. بدون دليل از ضد يخ  در سيستم شستشو استفاده نكنيد زیرا مي تواند رنگ را از بين ببرد.

 

 

 

 

بازدیدها


بازديدهاي ساده اي وجود دارند كه نياز به مهارت بالا ندارند ولي مي توانند از هزينه هاي بالا و هدر رفتن وقت جلوگيري كنند.توجه به فشار باد لاستيكها و وضعيت آنها نه تنها از خرابي زودرس آنها جلوگيري مي كند بلكه مي تواند موجب نجات جان سرنشینان شود.خيلي از خرابيها توسط مشكلات برقي به وجود مي ايند به خصوص خرابيهاي باتري كه در صورت بازديدهاي دوره اي مي توان از بروز مشكلات اساسي جلوگيري كرد. اگر خودروي شما در سيستم ترمز نشتي داشته باشد ، زماني شما متوجه خواهيد شد كه عملكرد سيستم ترمز مناسب نباشد بازديد دوره اي سطح روغن ترمز در اين مورد هشدار لازم را مي دهد. اگر سطح روغن موتور و يا مايع خنك كننده پايين باشد، هزينه تعمير موتور از رفع نشتي سيستم بسيار بالاتر خواهد بود.

سطح روغن موتور
مطمئن شويد خودروي شما در سطح تراز زمين است. 
سطح روغن را قبل از حركت خودرو بررسي كنيد يا حداقل 5 دقيه بعد از اينكه موتور خاموش شد.
.  1 سطح بالاي ميله گیج روغن اغلب براي تشخيص آسانتر با رنگ روشن رنگ آميزي شده است
 2 یك كاغذ و یا پارچه تميز براي پاك كردن روغن از روي ميله گیج روغن بكار بريد . سپس ميله گیج تميز را درون لوله گیج تا انتها فرو برده سپس دوباره بيرون بكشيد.
 3 به سطح روغن در انتهاي ميله كه بايد بين علامت بالايي و پايين باشد توجه كنيد . تقريباً بین علامتهای بالا و پایین 1 لیتر روغن اختلاف می باشد.
 4 روغن از طريق ورودی مخزن افزوده مي شود که بر روی قالپاق سوپاپ قرار دارد. درب ورودی را بازکرده و روغن را داخل آن بریزید  يك قيف ممكن است به دقت ریختن روغن كمك كند.  روغن را به آرامي اضافه كنيد ، سطح روغن را بر روي ميله گیج روغن چك كنيد. مراقب باشید بیش از حد مورد نیاز روغن نریزید.

روغن مناسب
موتورهاي مدرن بر روی روغنهایشان حساب ویژه ای باز می کنند به همین علت استفاده از روغن مناسب برا ی موتور بسیار مهم است.

مراقبت از خودرو
اگر اغلب مجبوريد به موتور خودرو روغن اضافه كنيد بايد بررسي كنيد آيا نشتي روغن وجود دارد يا نه؟ چند كاغذ تميزشب زير خودرو بگذاريد و  صبح آنها را چك كنيد اگر نشتي وجود نداشت ممکن است  موتور دچار روغن سوزي شده باشد. هميشه سطح را بين علامت بالا و پايين ميله نگه داريد اگر سطح خيلي پايين باشد صدمات بدي به موتور وارد مي شود. همچنین اگر موتور بيش از حد مورد نیاز روغن داشته باشد، ممكن است باعث نشتي و ریزش روغن شود.

سطح مایع خنک كننده
اخطار: سعي نكنيد درب مخزن انبساط رادیاتور را هنگامي كه موتور داغ است در بياوريد  از انجايي كه خطر سوختگي بسياربالاست. 

1 سطح مایع خنك كننده با دماي موتور تغییر می کند هنگامي كه سرد است  سطح خنك كننده بايد روي علامت ماكزیمم باشد هنگامي كه موتور داغ است  سطح خنك كننده ممکن است کمی از علامت ماكزيمم بالاتربرود. 
2 اگر باز کردن درب مخزن انبساط رادیاتور لازم است  تا زماني كه موتور سرد شود منتظر بمانيد. درب مخزن را تا اولين مرحله باز كنيد  تا فشار موجود در سيستم کاهش یابد  درب  را به پايين فشار داده  تا دومين مرحله قرار گیرد سپس آن را از جای خود خارج کنید. 
 3 خلوطي از آب و ضد يخ از طريق ورودی مخزن اضافه كنيد تا سطح خنك كننده به سطح علامت ماكزيمم برسد درب را دوباره تنظيم كنيد درجهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا مطمئن شوید که دو مرحله بستن آن انجام شده است.

مراقبت از خودرو
در يك سيستم خنك كننده مدار بسته اضافه كردن مایع خنك كننده نضرورتی ندارد اگربه صورت متناوب این نیاز وجود داشت  احتمالاً در سیستم نشتي وجود دارد رادياتور و تمامی مخازن و اتصالات را براي یافتن نشانه هایی از رطوبت و يا رسوب چك كنيد و آن را برطرف كنيد. استفاده از ضد يخ در سيستم خنك كننده در تمام طول سال مهم است  نه فقط در طول ماههاي سرد زمستان. 
برای جبران مایع خنک کننده  تنها از آب استفاده نكنيد زيرا ضد يخ خيلي رقيق مي شود.

 

 

 

 

 تعويض روغن موتور و فيلتر روغن 

 

تخليه كردن روغن موتور

. 1 خودرو را توسط جك بالا ببريد

.  2 پيچ و مهره سيني زير موتور را باز كنيد و آن را جدا كنيد

.  3 پيچ تخليه روغن موتور را باز كرده و روغن را در ظرف مناسب تخليه كنيد

.  4 واشر آب بندي را بر داريد

توجه: توصيه مي شود كه روغن را هنگاميكه موتور هنوز گرم است تخليه كنيد و احتياط كنيد كه با روغن يا لوله جلويي اگزوز دچار سوختگي نشويد.

 

 

پياده كردن فيلتر روغن

روغن موتور را طبق دستورالعمل بالا تخليه كنيد.

.  1 به منظور بازكردن فيلتر روغن از ابزار مناسب استفاده كنيد

.  2 باقيمانده روغن را درظرف مناسب تخليه كنيد

.  3 محل نشيمن فيلتر بر روي بدنه موتور را خوب تميز كنيد

.  4 بر روي دنده هاي بسته شدن فيلتر نو مقدار كمي روغن موتور تميز بزنيد و در محل نصب خود سوار كنيد

توجه : بايد فيلتر نو را با نيروي دست ببنديد و آنرا با ابزار  بيش از حد محكم نكنيد.

 

 

پر كردن روغن

. 1 فيلتر روغن را سوار كرده و پيچ تخليه روغن را بهمراه واشر نو با گشتاور 35 نيوتن متر محكم كنيد

. 2 سيني زير موتور را نصب كنيد و پيچهاي آن را ببنديد

. 3 خودرو را پايين آورده  درپوش محفظه روغن و گيج اندازه گيري روغن را برداريد

. 4 مقدار نصف از نوع روغن توصيه شده را در موتور بريزيد و آنگاه مدت كوتاهي صبر كنيد تا روغن به كارتل برسد

. 5 مقدار كمي روغن اضافه كرده و اندازه گيري كنيد

6 هنگاميكه موتور از روغن پر شد درپوش محفظه روغن را ببنديد و موتور را مدتي روشن كرده و اطراف پيچ تخليه روغن و فيلتر را از نظر نشتي بررسي نماييد.

موتور را خاموش كنيد و مقدار سطح روغن را اندازه گيري كرده و در صورت نياز روغن اضافه كنيد.

 

 

 

 

ادامه مونتاژ و دمونتاژ تسمه تایم  

نصب كردن تسمه تایم

 

. 1 اطمينان حاصل كنيد كه پين ثابت كننده چرخ دنده ميل بادامك در وضعيت خود قرار گيرد

2  بطور موقت پولي ميل لنگ را نصب كنيد و پين ثابت كننده را جا بزنيد تا اطمينان حاصل شود در وضعيت صحيح قرار دارد . اگر وضعيت صحيح است پين ثابت كننده را خارج كرده و پولي ميل لنگ را خارج كنيد.

 

 

 

توجه : تسمه تايم را از نظر ساييدگي و آسيب ديدگي بررسي كنيد اگر شكي در مورد سالم بودن تسمه داريد آنرا تعويض كنيد و اگر خودرو بيش از 60000 كيلومتر كاركرده است حتما تسمه را تعويض كنيد.

 

 

  3 تسمه تايم را نصب كرده و اطمينان حاصل كنيد كه علامت پيكان در جهت چرخش چرخ دنده باشد

اگر تسمه موجود را دوباره نصب مي كنيد  علامتهايي كه در هنگام پياده كردن ترسيم كرده ايد را در يك رديف تنظيم كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه قسمت جلوي تسمه سفت باشد. شل بودن تسمه در سمت تسمه سفت كن قرارگرفته باشد.

4 پيچ نگهدارنده تسمه سفت كن را شل كنيد  با استفاده از اچار چهارگوش آن را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا تسمه سفت شود.

5 بين ثابت كننده چرخ دنده ميل بادامك را خارج كنيد  ابزار مخصوص اندازه گيري كشش تسمه بايد در قسمت جلوي تسمه نصب گردد . تسمه سفت كن بايد طوري تنظيم گردد كه كشش اوليه تسمه برابر با 30+-2 واحد باشد. 

 

 

. 6 پيچ نگهدارنده تسمه سفت كن را با گشتاور 20 نيوتن متر محكم كنيد

7 پولي ميل لنگ را دوباره نصب كنيد و پيچ سر ميل لنگ را فقط با نيروي دست محكم كنيد.

ميل لنگ را در جهت حركت عقربه هاي ساعت حداقل 2 مرتبه كاملا بچرخانيد ) از انتهاي سمت راست موتور مشاهده شود )

توجه : هيچگاه ميل لنگ را در جهت عكس حركت عقربه هاي ساعت نچرخانيد . هر دو سوراخ پين هاي ميل لنگ و ميل بادامك بايد در يك رديف قرار گيرند بطوريكه بتوان بين قفل كننده را براحتي وارد كرد . اين نشان ميدهد كه تايم سوپاپها صحيح است.

 

 

8 کشش نهايي تسمه سمت جلوي تسمه بايد 44+2 واحد باشد

وضعيت تسمه سفت كن را طبق نياز تنظيم كنيد.

آنگاه پيچ نگهدارنده تسمه سفت كن را با نيروي گشتاور 20 نيوتن متر محكم كنيد . ميل لنگ را 2 مرتبه ديگر در جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد و اندازه كشش تسمه را دوباره اندازه گيري نماييد.

اين عمليات را در صورت ضرورت تكرار كنيد تا مقدار صحيح كشش تسمه بر روي تجهيزات پس از چرخاندن ميل لنگ خوانده شود

پولي سر ميل لنگ را باز كنيد.

 

 

.  9 پوشش پاييني را نصب كنيد

 

 

.  10 پولي سر ميل لنگ را نصب كنيد

 

 

 11در پوشش مياني را نصب كنيد  اطمينان حاصل كنيد كه قسمت پاييني پوشش از طريق فشار دادن به سمت پايين در پيچهاي پوشش پاييني قرار گيرد. دو پيچ بالايي را با گشتاور 8 نيوتن متر محكم كنيد.

 

 

 

12 پوشش بالايي را نصب كنيد و با گشتاور 8 نيوتن متر محكم كنيد . پوشش پلاستيكي گلگير را نصب كنيد

توجه : بستهاي نو نصب كنيد ( اتصال دهنده شيلنگ پاييني به پوشش پلاستيكي گلگير )

 

 

 

 

 

 

 

تيغه هاي برف پاك كن

شرايط تيغه هاي برف پاك كن را بررسي كنيد . اگر ترك خورده اند يا هر گونه علامتي از خرابی را نشان ميدهد . يا اگر سطح شيشه را ناقص پاک می کنند آنها را تعويض كنيد. براي شفافيت بيشتر ديد . تيغه هاي برف پاك كن بايد سالانه تعويض شوند.

براي بيرون آوردن تيغه هاي برف پاك كن جلو  ابتدا كليپس ايمني را آزاد كنيد و لوله آب را از آن جدا كنيد سپس مکانیزم تیغه ها را از روزی شیشه جدا کرده تا در حالت جدا شده قفل شود. سپس تيغه را 90 درجه بچرخانيد. كليپس ايمني تيغه را آزاد کرده و تيغه را از انتهاي دسته بيرون بكشيد.

 

 

باتري

احتياط : قبل از انجام هر كاري بر روي باتري وسيله نقليه ، الزامات ارائه شده امنیتی اوليه در شروع اين دستورالعمل را بخوانيد 

. مطمئن شوید كه قطبهای باتري در شرايط خوبي است ، و گیره سر باتریها محكم هستند 

خوردگي و سولفاته بر روي قطبها، گیره سرباتریها و خود باتري مي تواند با محلولي از آب و جوش شیرین جدا شود. 

تمامی قسمتها را با اب شستشو دهید. هر قسمت فلزي كه با خوردگي صدمه ديده است ابتدا باید با بتونه پایه-روي پوشيده شده و سپس رنگ زده شود.

به طور دوره اي ( تقريباً هر سه ماه )، شرايط شارژ باتري را بررسي كنيد(روش آن متعاقبا توضیح داده می شود.)

 

1 باتري بر روي بخش كناري موتور سمت چپ قرار گرفته است . نمای بیرونی باتري بايد به طور مرتب براي صدماتي چون ترك بر روی بدنه و پوشش بازرسي شود.

2 محكمي گيره سر باتری را بررسی كنيد تا مطمئن شويد اتصالات الكتريكي در وضعیت خوبی است. آنها نباید به راحتی حرکت کنند. همچنين هر كابل اتصال را براي دوری از تركها و فرسودگی بررسی کنید. 

3 اگر خوردگي مشاهده شد ، كابلها را از باتري جدا ، انها را با يك برس سيمي كوچك تميز و سپس دوباره متصل شود. وسايل تميز كردن محلهاي باتري و مسيرها موجود هستند. 

4 توجه كنيد كه سر باتري منفي مي تواند براي تميز شدن يا تعويض از باتری جدا شود. می توان آن را پیچانده و از پوشش پلاستیکی خارج کرد.

 

 

حبابها و فيوزها

تمامي چراغهاي خروجي و بوق را چك كنيد.  

تمامي اتصالات سيمي در دسترس، دسته سیمها و گيره هاي نگهدارنده را براي حفظ ايمني ، و اجتناب از ساييدگي يا صدمه بررسی كنيد. 

.  1 اگر يكي از چراغهاي راهنما ، ترمز و یا جلو روشن نمیشود، احتمالاً لامپ ان سوخته و نياز به تعويض دارد

اگر هر دو چراغ ترمز روشن نمی شود ، ممكن است سوئیچ عمل کننده خراب باشد.

2 اگر بيش از يك چراغ راهنما يا جراغ عقب خاموش شود احتمالاً يا فيوز سوخته و يا نقصي در مدارها است. فيوزها پشت پانل جلوی راننده قرار دارند. 

3 براي تعويض فيوز خراب ، می توان آن را به سادگي بیرون كشيد و يك فيوز جديد با توجه به مشخصات صحیح جای آن قرار داد. اگر فيوزها دوباره پريدند يافتن علت آن مهم است که در ادامه برای چگونگی آن نیز يك برنامه بازرسي كامل ارائه شده است.  

 

 

 

 

 

 سطح مايع ترمز

اخطار : مايع ترمز مي تواند به چشمان شما را آسيب زند و به رنگ خودرو صدمه زند ، بنابراین نهايت احتياط را هنگامي كه با آن تماس پیدا می کنید و يا ميخواهيد آن را داخل مخزن بريزيد بكار بريد.

توجه : روغن ترمزی كه مدتي به صورت باز مانده است را استفاده نكنيد، زيرا رطوبت را از هوا جذب کرده است که این موضوع مي تواند به طرز خطرناکی باعث كاهش كارآيي ترمز شود.

توجه : هنگامی که لنتها فرسوده می شوند، سطح روغن ترمز در مخزن کمی پایین می آید اما باید توجه داشت که این سطح هیچگاه نباید پایینتر از حد مینیمم خود بیاید.

قبل از اينكه شروع به بازدید سطح روغن ترمز کنید

خودرو را بر روي سطحی تراز پارك كنيد. 

در مدلهاي ABS دار سوئیچ را باز کنید و حداقل 20 بار پدال ترمز را فشار دهيد يا تا آنجا كه احساس کنید پدال ترمز سخت شده است. درب مخزن را باز کرده خودرو را روشنن کنید  صدای کار کردن پمپ هیدرولیک ترمز به گوش می رسد تا زماني كه پمپ متوقف شود منتظر بمانيد سپس خودرو را خاموش کرده در حالت سوئیچ باز قرار دهید.

 

اول ايمني

اگر مخزن نياز به روغن ترمز جبرانی داشت، اين علامت نشتي روغن ترمز در قسمتهایی از سيستم است كه بايد فوراً بررسي شود اگر احتمال نشتي وجود دارد  خودرو تا زماني كه سيستم ترمز بررسي نشده نبايد روشن شود و حركت كند  آنجایی که به ترمز مربوط می شود هیچ ریسک را نپذیرید.

 علامتهاي ماكزيمم (MAX) و خطر(DANGER) 1 در كناره هاي مخزن ترمز نمایش داده شده اند كه محل آن داخل موتور سمت راننده می باشد. سطح مايع بايد بين اين دو علامت نگه داشته شود.

2 اگر به روغن ترمز جبرانی نیاز است ، ابتدا سطح اطراف درب مخزن را با يك دستمال پاک كنيد. مايع درون مخزن را چك كنيددر صورت کثیف بودن و داشتن ناخالصی باید مخزن خالی شده و دوباره پر شود.

3 با دقت مايع را اضافه كنيد از ريختن آن روی رنگ خودرو خودداري كنيد فقط از یک روغن ترمز هیدرولیک خاص استفاده كنيد تركيب انواع مختلف مايع مي تواند باعث صدمه به سيستم و يا ضربه به كارايي ترمز شود. 

بعد از پر كردن تا سطح صحيح درب را با دقت کافی بسته و هر گونه مايع ريخته شده را پاك كنيد.

4 عملكرد چراغ هشدار سطح بحرانی روغن ترمز را بررسي كنيد.چرخها را با گذاشتن یک گوه چوبی در زیر آنها محكم كنيد  ترمز دستي را آزاد کرده و خودرو را روشن کنید از يك نفر کمک بخواهيد تا كليد بالاي مخزن ترمز را فشار دهد چراغ هشدار سطح بحرانی ترمز یا چراغ ترمز دستی باید روشن شود ترمز دستي را بالا کشیده و خودور راا خاموش کنید.

 

 

دراین قسمت

هنگامي كه كف خودرو و يا زمين محل پارك خودرو داراي رطوبت آشكاري باشد، ممكن است كه اين رطوبت ناشي از نشت يكي از مايعات داخل خودرو باشد كه بايد حتما مورد بررسي قرار گيرد. ممكن است تشخيص محل نشتي گاهي اوقات مشكل باشد، به خصوص اگر موتور خيلي كثيف باشد
همچنین جريان روغن و يا مايع ناشي از نشتي كه به علت وجود جريان هوا در زير خودرو به طرف عقب خودرو حركت مي كند، ممكن است در تشخيص محل نشتي ما را به اشتباه اندازد
توجه 1: اكثر روغنها و مايعات خودرو سمي مي باشند، بنابراين بايد مایع نشت شده از روي خودرو سريعاً شسته شود و دستمال آلوده به آن دور انداخته شود
توجه 2: بوي مايع نشت شده ممكن است مدركي براي تشخيص محل نشتي باشد
بعضي از مايعات داراي رنگ مشخص مي باشند؛ اين موضوع كمك مي كند تا خودرو را به دقت از مايع نشت شده پاك کرد و توسط كاغذهاي تميزي که در مدت پارك شبانه زير خودرو گذاشته مي شوند به محل نشتي پي برد
توجه داشته باشيد كه بعضي از نشتيها فقط هنگام روشن بودن خودرو اتفاق مي افتد.

انواع نشتی
نشتي روغن موتور از پيچ كارتر
نشتي روغن موتور از فيلتر روغن
نشتي روغن گيربكس از كاسه نمدهاي شفتها
نشتي ضد يخ که اغلب سبب تشكيل بلورهاي نمك مي شود (اصطلاحاً سفيدك مي زند. )
نشتي ايجاد شده در چرخها از روغن ترمز 
نشتی روغن هيدروليك فرمان که ممكن است از لوله هاي اتصال به سيستم راك نشت كند

بكسل
هنگامي كه تمامي راهها بر روي راه اندازي خودرو به شكست مي انجامد
ممكن است لازم باشد تا خودرو را بكسل كنيم و يا ممكن است لازم باشد براي كمك به خودروي ديگري اين كار را انجام دهيم 
طي مسافتهاي طولاني با اين روش بايد حتماً توسط سيستمهاي امداد خودرو و تجهيزات ويژه صورت گيرد، اما در مسافتهاي كوتاه مي توان توسط خودروهاي ديگر اين كار را انجام داد. در این صورت موارد زیر باید در نظر گرفته شود
از يك طناب يا زنجير بكسل مناسب استفاده شود
هنگام بكسل كردن سوييچ روشن باشد كه احتمال قفل شدن فرمان خودرو كاهش مي يابد
طناب يا زنجير را به محل تعريف شده متصل كنيد ( در خودروهاي استاندارد ، درج عبارت ON TOW روي شيشه عقب امكان استفاده از بكسل تعريف شده است )
قبل از بكسل كردن، ترمز دستي خوابيده شود و خودرو در حالت خلاص باشد
به ياد داشته باشيد ، در هنگام نياز به گرفتن ترمز بايد فشاري بيشتر از حد معمول روي پدال ترمز اعمال كرد زيرا سيستم تقويت ترمز (بوستر) هنگام روشن بودن خودرو عمل مي كند
همچنين به علت عدم عملكرد پمپ هيدروليك فرمان جهت فرمان پذيري نياز به اعمال نيروي بيشتري مي باشد
راننده خودروي بكسل شده جهت جلوگيري از انحراف خودرو بايد مراقب باشد كه طناب يا زنجير همواره در حالت كشش باشد
اطمينان حاصل شود كه هر دو راننده مسير را مي دانند

در خودروهاي داراي گيربكس اتوماتيك اقدامات احتياطي خاص صورت گيرد
در غير اينصورت بكسل مي تواند باعث خرابي سيستم گيربكس شود
 

 

 د

دستورالعمل سرويس و تعميرات پژو 405- ایمنی)

هدف از اين دستورالعمل بدست آوردن بهترين بازدهي از خودرويتان مي باشد  اين موضوع به شما كمك مي كند تشخیص دهید بهترين كاري كه مي توانيد انجام دهيد كدام است و اطلاعاتي در مورد عملكرد خودرو و همچنین عيب يابي آن هنگامي كه خودروي شما با عيوب غير مترقبه اي روبرو مي شود در اختیار شما می گذارد . اميدواريم كه اين دستورالعمل به شما كمك كند كه از عهده كارهاي خودتان برآييد و در وقت و هزينه شما صرفه جويي شود.

اين دستورالعمل قطعات كاركردي و قسمتهاي مختلف خودرو را معرفي مي كند و شكل انها را به صورت ساده نمايش مي دهد

كار بر روي خودرو خطرناك مي باشد  در اينجا به كارها و شرايطي كه مي تواند منجر به بروز خطر براي شما شود اشارايش داده مي شوند.

خطرات كلي

 

سوختگي

. وقتي موتور گرم است درب رادياتور را به هيچ وجه باز نكنيد

. روغن موتور ، روغن هيدروليك فرمان و روغن گيربكس اتوماتيك مي توانند داغ باشند اگر موتور تازه خاموش شده باشد

همچنين بايد مراقب بود با سیستم اگزوز و قطعات موتور تماس ايجاد نشود . ديسكها و كاسه هاي ترمز پس از استفاده بسيار داغ هستند.

شكستگي و له شدگي

وقتي زير يك خودرو كار مي كنيد حتماً تكيه گاهي براي بالا نگه داشتن آن علاوه بر جك وجود داشته باشد . هرگز زير خودرو يي كه تنها با يك جك بالا نگه داشته شده است كار نكنيد.

دقت كنيد شل كردن مهره هاي چرخ هنگامي كه خودرو ايستاده است صورت گیرد و همچنين هنگام سفت كردن نهايي آنها نیز خودرو بايد روي زمين باشد.

 

آتش

. بنزين بسيار آتش زا است . بخار بنزين نيز بسيار قابل انفجار مي باشد

. مراقب باشد بنزين داخل موتور داغ پاشيده نشود

سيگار روشن و يا آتش بدون محافظ را نزديك خودرو يي كه روي آن كار مي كنيد استفاده نكنيد . همچنين از ايجاد جرقه دوری نماييد.

. بخار بنزين از هوا سنگينتر است ، بنابراين روي سيستم سوخت داخل يك چاله تعمير كار نكنيد

. دليل دیگر آتش سوزي اضافه بار الكتريكي يا اتصال كوتاه مي باشد. هنگام كار بر روي سيستمهاي برق خودرو مراقب باشید

. حتماً يك كپسول آتش نشاني دستي از نوعي كه براي خودرو مناسب است داشته باشد

 

شوک الکتریکی

ولتاژ سیستم جرقه زنی می تواند خطرناک باشد  به خصوص برای کسانی که ناراحتی قلبی دارند و یا در بدنشان سیستم تنظیم ضربان قلب وجود دارد نزدیک سیستمم جرقه زنی نشوید هنگامی که موتور در حال کار است و یا سیستم جرقه رنی شروع به کار می کند نشوید.

ولتاژ اصلی نیز خطرناک است  مطمئن شوید که قطعات و لوازم اصلی به صورت صحیحی به زمین متصلند نقاط اصلی سیستم نیز باید توسط یک مدار جریان شکن. (RCD) محافظت شوند

 

مسموميت با گاز يا بخار

- گازهاي خروجي از سيستم اگزوز سمي هستند . آنها اغلب داراي مونوكسيد كربن هستند كه به شدت كشنده است اگر استنشاق شود ،. هرگز خودرو در مكان در بسته اي مانند گاراژ با درهاي بسته كار نكند.

. بخار بنزين نيز سمي است مانند بخارهاي ناشي از مایع تميزكننده و تينر

 

مواد سمي و سوزاننده

از تماس پوست با اسيد باطري و هر نوع سوخت  مايع و روغن پرهيز كنيد مخصوصاً ضد يخ  روغن هيدروليك ترمز و سوخت ديزل  هيچگاه با دهان آنها را نكشيد  اگر چنين مايعي خورده شد  يا وارد چشم شد سريعاً با پزشك تماس بگيريد.

تماس طولاني با روغن موتور استفاده شده مي تواند باعث سرطان پوست شود . دستمالهاي روغني را دور بيندازيد و در جيبتان نگذاريد.

 

پنبه نسوز آزبست))

ذرات آزبست هنگام تنفس و خورده شدن مي توانند موجب سرطان شوند  اين ماده مي تواند در واشر  لنت ترمز و كلاچ يافت شود  هنگامي كه با اين قطعات كار مي كنيد بهتر است تصور كنيد كه آنها حتماً اين ماده را دارند.

 

خطرات خاص

 

اسید هیدروفلوریک

این اسید بسیار خورنده وقتی ایجاد می شود که انواع مشخصی از لاستیکهای ترکیبی به شکل کاسه نمد ، ارینگ و اتصالات در معرض دمایی در حدود 400 درجه سانتیگراد قرار می گیرند. لاستیک به صورت یک ماده صلب سوخته غیر قابل انعطاف در می آید که حاوی این اسید می باشد. در زمان تغییر شکل این اسید سالها در لاستیک می ماند و اگر با پوست تماس پیدا کند ممکن است منجر به قطع عضو شود.

وقتی با خودرویی کار می کنید که آتش گرفته است و یا با قطعات به جا مانده از چنین خودرویی حتما از دستکش استفاده کنید و پس از مصرف آن را دور بیندازید.

 

باتری

باتری حاوی اسید سولفوریک است که به لباسها  چشمها و پوست آسیب می زند وقتی باتری را از جای خود در میاورید و یا حمل می کنید مراقب باشید.

گاز هیدروژن تولید شده توسط باتری بسیار قابل انفجار است  هرگز شمع و یا فندک را نزدیک آن نبرید. هنگام قطع و وصل اتصالات باتری مراقب باشید.

 

ایربگ

ایربگ می تواند موجب زخمی شدن شود اگر به طور ناگهانی باز شود  هنگامی که غربیلک فرمان را از جای خود خارج می کنید مراقب باشید.

 

انژکتور دیزل

پمپ انژکتور دیزل با فشار بسیار بالایی کار می کند  وقتی روی لوله های سوخت و انژکتورهای آن کار می کنید مراقب باشیدهرگز دستها  صورت و یا سایر نقاط بدن خود را در مقابل انژکتور قرار ندهید.

 

 

 

 

 

 

 

تعميرات موتور روي خودرو

عمليات زير مي توانند هنگامي كه موتور بر روي خودرو است انجام شوند

الف - تست فشار كمپرس

ب - مونتاژ و دمونتاژ قالپاق سوپاپ

ج - مونتاژ و دمونتاژ پولي سر ميل لنگ

د - مونتاژ و دمونتاژ درپوش تسمه تايم

ه - تنظيم ، مونتاژ و دمونتاژ تسمه تايم

ز - تعويض كاسه نمد روغن ميل سوپاپ

ح - بازرسي ، مونتاژ و دمونتاژ ميل بادامكها و پيروها

ط - تنظيم و بازرسي لقي سوپاپها  ، فيلترگيري

ي - مونتاژ و دمونتاژ سر سيلندر

ك - وكربورايزينگ بلوك سيلندر و پيستونها

ل - مونتاژ و دمونتاژ و تعميرات پمپ روغن

ن - تعويض كاسه نمد روغن ميل لنگ

س - تعويض و بازرسي ضربه گيرهاي موتور و گيربكس

ع - مونتاژ و دمونتاژ و بازرسي فلويويل

 

مونتاژ موتور/سوراخهای تنظیم زمان بندی (Timing) - اطلاعات كلي و كاربردی

توجه : سعي نكنيد موتور را هنگامي كه ميل لنگ / سوپاپ در موقعيتي قفل هستند بچرخانيد. اگر موتور قرار است براي مدت طولاني در اين حالت باقي بماند بهتر است تا هشدارهای مناسبي درون خودرو و در قسمت موتور قرار دهيد. 

اين موضوع احتمال استارت ناگهانی و آسیب رسیدن به میل لنگ توسط پینهای نگهدارنده را کاهش می دهد. 

در تمامي مدلها  سوراخهایي برای تنظيم زمان بندی در چرخ زنجیر (sprocket) 1 ميل لنگ و پولي سر ميل لنگ تعبیه شده اند. این سوراخها براي علامت گذاری ميل لنگ و میل سوپاپ ها بكار مي روند تا از امكان برخورد سوپاپها با پيستونها جلوگيري شود در هنگامي كه تسمه تایم و یا سرسیلندر مونتاژ می شوند. هنگام تنظیم زمان بندی موتور در سر سیلندر و بلوک سیلندر برای جلوگیری از چرخش غیر ضروری میل لنگ و میل سوپاپ توسط پینهای خاصی آنها در وضعیت مناسب قفل می شوند.

.  2 درپوش تسمه تایم را جدا كنيد 

3 ترمز دستی را بالا بکشید، جلوي ماشين را با جك بالا ببريد و آن را بر روی نگهدارنده های خودرو بگذارید . چرخ جلويي سمت راست را در بياوريد.

4 از زير جلوي خودرو ، دو بست نگهدارنده را آزاد کرده و محافظ پلاستيكي را از گلگیر جدا كنيد ، تا به پیچ پولي سر ميل لنگ دسترسي پیدا کنید. در صورت لزوم، شلنگهاي حاوی مایع خنک کن را از براکت جدا كنيد ، تا دسترسي بهتری ایجاد شود.  سپس ميل لنگ مي تواند با بكار بردن يك سوكت مناسب و ميله بلند که به پیچ پولی سر میل لنگ متصل است چرخانده شود. توجه كنيد كه ميل لنگ بايد هميشه در جهت عقربه ساعت بچرخد. 

  5 پولي سر ميل لنگ را تا وقتي سوراخهاي تنظيم زمان بندی بر روی چرخ زنجیر (چرخ تسمه) با سوراخهای روی  سر سيلندر تنظیم شوند بچرخانيد. به یاد داشته باشید سوراخها هنگامي تنظیم می شوند که اگر از سمت راست انتهای موتور نگاه کنید سوراخهاي چرخ زنجیر یا چرخ تسمه در موقعیت ساعت 8 قرار داشته باشند 

و چرخ دنده ميل لنگ اگزوز وقتي در موقعيت ساعت 6 است هنگامي كه از سمت راست انتهايي موتور ديده شد.

6 پولی در موقعیت خود با یک پیچ یا درل به قطر 8 میلیمتر محکم می شود اگرچه پین قفل شونده مخصوص پژو 10 میلیمتر است اما انتهای آن برای قفل شدن در بلوک سیلندر 8 میلیمتر قطر دارد.

7 با قفل شدن پولي سر ميل لنگ   يك مته یا پیچ را در سوراخ زمان بندی چرخ زنجیر وارد کرده و آنرا در بلوک سیلندر قرار دهيد. اکنون میل لنگ و میل سوپاپ قفل می باشند.

 

 

علت صدای موتور اتومبیل در سرعت های پایین

اگر شما زمانیکه خودرو شما معطل است یا با سرعت پایین رانندگی میکنید یک صدای تند بشنوید مسائل مختلفی می تواند باعث این صدا شود به احتمال زیاد صدا به علت یکی از  اجزاء شل شده است که به دیگر قسمت ها ضربه می زند اما میتواند مرتبط با مسائل دیگری در زیر خودرو نیز باشد نخست باید بفهمیم که منشا صدا از کجاست و  این کار را با روشن کردن موتور و استارت زدن و خروج از پارک در حالیکه موتور معلق است میتوانید بفهمیدر د راطراف ماشین حرکت کنید تا ببینید میتوانید منشا صدا را پیدا کنید ممکن است نیاز به پاپ هود برای تشخیص راحت تر منبع صدا داشته باشید اگر صدا ا زمنطقه موتور باشد شما ممکن است با مانت موتور شکسته یا شل شده یا براکتهایی که لوله ها و دیگر قطعات را در محل نگه میدارد مواجه باشید برای چک کردن این موضوع شما احتیاج به بالا بردن ماشین با جک و بازرسی دستی مانت برایاگاهی از میزان اسیب دارید زمانیکه که صدا از عقب خودرو نشات بگیرد ممکن است مبدل کاتالیزوری مشکل داشته باشد به منظور کاهش ورود گازهای گلخانه ای به هوا در داخل مبدل یک فیلتر سرامیکی  مانند لانه زنبور  پوشش داده شده با کاتالیزور تعبیه شده است که گازهای سمی  را هنگامیکه از سیستم اگزوز عبور میکند خنثی میکند این صفحه متخلخل می تواند شکسته شود  و خرده ریزه های ان در اطراف پخش شود با عث ایجاد سرو صدای تندد زمانیکه خودرو شما معطل است یا با سرعت پایین حرکت می کند در داخل مبدل شود یک علت احنمالی دیگر این است که زنجیره زمان شل شده است همه خودرو ها زنجیره زمانی ندارند اگر شما درمورد مدل و این مورد خاص مطمئن نیستید برای فهم این موضوع به کتابچه راهنما خودرو که شامل این اطلاعات است مراجه کنید زجیره گشاد نه تنها باعث صدای بلند میشود بلکه شما صدایی شبیه تیک تیک و کف زدن بلند را نیز میشنوید اگر خودرو شما زنجیره زمانی داشت و شما مشکوک  هستید که منشا صدا زنجیره زمانی میباشد شما میتوانید فرضیه تان را با دور موتور تست کنیدوصدا با افزایش و کاهش PRM  تغییر میکند
تعدادی مسائل دیگر نیز می تواند باعث صدا شود مانند flyplate ترک خورده در یک ماشین با گیربکس اتوماتیک یا کلاچ خراب خرابی کلاچ ممکن است باعث شود اتصال قسمتی از سیستم از بین برود که باعث سرو صدای داخل مخزن انتقال میشود
اگر صدا از چرخها می اید شما ممکن است با کالیبرترمز شل ومشکل در لنت های ترمز مواجه باشید که بیشتر به صدای کلیکباهت دارد تا سروصدا مواجه باشید در حالیکه شما درحال چک کردن ناحیه هستید میتوانید میله های کراواتکه که سیستم فرمان خودرو را به چرخها متصل میکند بازرسی کنید انها مفصل های توپی در انتهای خود دارند که هنگامیکه فرسوده میشوند باعث سرو صدای تند می شود در حقیقت مفاصل توپی در سیستم تعلیق میتواند علت مساله باشد همچنین تعلیق مفصل توپی برای تحمل فشار زیاد از طرف شاسی ثابت خودرو طراحی شده اند در بخش فلز روی فلزاین مفاصل نیاز به مقدار زیادی روغن برای حرکت ازادانه دارند هنگامیکه مفاصل توپی فرسوده می شوند نتیجه ان یک صدای بلند و یا ضربه صداست که بیشتر در زمان رانندگی در پستی  بلندی جاده مشهود است
بخش های دیگر مانند بوش بازوی کنترل و درج فریم در صورتیکه فرسوده  شوند یا اسیب ببیند ممکن است باعث ایجاد صدای بلند شود بوش ها قطعات لاستیکی برای جلوگیری از مالش قطعات فلزی روی یکدیگر طراحی شده شما همچنین می توانید چک کنید تا ببینید سایش تنها زمانیکه تهویه روشن است اتفاق می افتد یا خیر زیرا کند وقتی شما تهویه را روشن میکنید کلاچ سیسستمیک در گیر میشود و اگر موفق نشود شما صدای ضربه میشنوید

 

 

شیم استاندارد فیلرگیری

 

 

 

درتنظیم موتورعمل فیلر گیری به عنوان حساس ترین مرحله کار شناخته می شود به نحوی که با انجام صحیح و دقیق در شرایط کارکرد موتور به شکل محسوسی بهبود حاصل می شود .افزایش راندمان موتور، کاهش مصرف سوخت وکاهش تکثیر گازهای آلاینده از جمله مواردی می باشد که با انجام درست فیلرگیری حاصل می گردد.

 

در موتورهای گروه پژو405 مورد استفاده در محصولات ایران خودرو شامل پژو 405 و سمند عمل فیلرگیری توسط شیم صورت می گیرد . شیم تنظیم سوپاپ قطعه ای بادقت0.01 ± میلیمتر و توازی کمتر از 0.01 میلیمتر و سختی 1±60راکول سی می باشد که الزاما می بایست از فولاد مرغوب تولید شده باشد .

 

شرکت سیال نیرو صنعت تولید کننده شیم های استاندارد.

 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار