انواع سیسنم ترمز

انواع سیسنم ترمز

تاریخ : شنبه 9 دی 1391
نویسنده : mohamadaref


 

مزیت های EBS :

راحتی در هنگام ترمز کردن و امنیت بیشتر از طریق EBS :

راننده تاخیر زمانی را از طریق ترمز گرفتن تنظیم میکند ، سپس سیستم EBS مواردی را که نیاز است بصورت الکترونیکی بر تمام اجزا ی سیستم ترمز انتقال میدهد. بنابراین زمان عکس العمل از طریق کنترل الکترونیکی کاهش می یابد. درضمن سیستم الکترونیکی باعث میشود که یک سیستم ترمز حساس داشته باشیم ، در نتیجه ترمزگیری راحت ع مستقل از شرایط بارگذاری و مسافت ترمزی بسیار کوتاه تر میشود.

توابعی که سیستم EBS را تشکیل میدهند این اطمینان را میدهند که پایداری و توانایی فرمان پذیری خودرو در حین ترمز گرفتن حفظ میشود.یک توزیع نیروی ترمزی بصورت اتوماتیک بین اکسل های جلو و عقب برقرار میشود که به شرایط باری بستگی دارد و از سیستم DSC استفاده میکند. در عین حال سیستم DSC شرایط بهینه کالیبراسیون را برای قسمت تریلر در حین ترمزگیری فراهم میکند. قسمت موتور وسیله نقلیه و قسمت تریلر آن هنگام ترمز به اندازه وزن قسمت تریلر ترمز میگیرد. بنابراین نیروی کوپلینگ ناشی از وصل شدن قسمت موتور به قسمت تریلر کاهش می یابد. در هنگام ترمز کنترل ... از طریق یک سیستم ضد سرش انجام میشود.

2 ) توصیف سیستم

2.1 ) توابع پایه EBS

EBS از طریق سیگنال های الکتریکی کار میکند. EBS سیستم را از طریق این سیگنال ها کنترل میکند و از این طریق به همه ی اجزای سیستم در همه زمان ها کمک میکند. تیرهایی که روی سیلندرهای ترمز قرار دارند فشار مورد نیاز را تامین میکنند از طریق همین سیگنال های کنترلی EBS که بصورت پیوسته درمورد سرعت چرخ ها اطلاعات دریافت میکند که این اطلاعات از طریق سنسورهایی که روی چرخ های وسیله نقلیه برای عملگر ABS نصب شده اند تامین میشود. سیستم های مختلف مدیریت ترمز انحرافات از حالت ایده ال رانندگی را تشخیص میدهند و ...

مزیت دیگر این است که از طریق عملگرهای خاصی راحتی رانندگی و سایش پدها در شرایط بهینه قرار میکیرند.

2.2 ) توابع مدیریت ترمز

کنترل تاخیر / کنترل بار از طریق شیر حس کننده بار

سرور کنترل تاخیر بعنوان یک انطباق سطح فشار ترمز تجهیزات ترمزی راننده است. با استفاده از عملکرد پدال یکسان ، ترمز EBS این اطمینان را میدهد که ترمزهای وسیله نقلیه بصورت زوج مستقل از شرایط بار عمل میکنند. بعنوان یک مثال اگر پد ترمز تر باشند سیستم EBS فشار ترمزی را افزایش میدهد تا اینکه عملکرد مورد نیاز ترمز اتفاق بیفتد. بنابراین یک محور حس کننده ی بار جداگانه برای شیر کنترل بار سیستم ترمز مورد نیاز نخواهد بود.

اما این انطباق تنها در یک محدوده ی مشخص انجام میشود. هنگامیکه ضریب سایش خیلی زیاد کاهش یابد ، کنترل تاخیر باعث پایان یافتن تمام انطباقات میشود. بنابراین به راننده هشدار داده میشود که عملکرد ترمز را تغییر دهد. علاوه بر این ، کنترل تاخیر این اطمینان را از وجود یک پسماند ترمز بهبود یافته میدهد.  این برنامه ، هرگاه که ترمز رها شود ، گام های زمانی را انتخاب میکند بطوریکه ترمز یک نیروی بهینه ای را به سرعت ایجاد میکند. ( یعنی عملکرد بهینه ای را در هر زمان داشته باشد. )

توزیع نیروی ترمزی

توزیع نیروی ترمزی روی محور جلو و عقب به مقایسه ای که در این کنترل تاخیر بین مقدار واقعی و نامی تاخیر وسیله نقلیه انجام میشود ، بستگی دارد. یک ترمز با تاخیر از طریق سنسورهای سرعت از طریق سرعت چرخ ها ضبط میشود. ارزیابی سنسورها یک عکس بسیار دقیق از سر خوردن هر محور نمایش میدهد و از همین طریق میتواند قدرت ترمزی هر محور را هم نشان بدهد.

اگر سرش متفاوت باشد ، یک محور قدرت ترمزی بیشتری در مقایسه با دیگری دارد. در نتیجه سایش این محور هم بیشتر خواهد بود. با استفاده از DSC ، سیستم ترمز EBS فشار روی محور جلو و عقب را قاعده مند میکند. بنابراین نیروی ترمزی ، توزیع بهینه ای خواهد داشت.

کنترل سایش پد ترمز

سیستم EBS می تواند اطلاعات نزدیکی در رابطه با چگونگی سایش پدها از طریق سنسورهای آنالیزگر  بدست آورد.

فشار چرخی که سایش بیشتری دارداندکی کم میشود و فشار چرخی که سایش کمتری دارد اندکی افزایش می یابد تا حدود 5/0 بار . به این ترتیب میزان سایش بدون اینکه راننده متوجه شود تنظیم میشود.

درحالتیکه تشخیص دهنده های سایش بجای کنترل های سایش پد ترمز ، نصب شوند ، کنترل سایش تنها از طریق قسمت الکترونیکی EBS ممکن خواهد بود.

چینش دائمی ترمز 

از طریق permanent brake integration دسترسی صحیح به ترمز همواره امکان پذیر خواهد بود. ای مسئله این اطمینان را میدهد که سیستم ترمز ضد سایش مثل ریتارد و ترمز اگزوز ، ماکزیمم کار ترمزی را برای خودرو به ارمغان می آورد. بنابراین چرخ ها خنک باقی می مانند و سایش پدهای ترمز و دیسک های آن کاهش می یابد.

کمک ترمز

 کمک ترمز به راننده کمک میکند از این طریق که هنگامیکه ترمز بطور کامل مورد استفاده قرار میگیرد ، کمک ترمز این را تشخیص میدهد و این موضوع ربطی به این ندارد که پدال ترمز تا انتها فشرده شود ، بلکه هرجا که ترمز گرفته شود کمک ترمز این اجازه را میدهد که فشار ترمزی کامل به سیلندر ها برسد. هم چنین کمک ترمز مادامیکه راننده پایش با پدال ترمز در تماس است فرایند ترمزگیری را قطع نمیکند.

سیستم کنترل ضد غلطش ( ARB )

سیستم کنترل ضد لغزش این امکان را برای راننده ایجاد میکند که براحتی سربالایی را طی کند بدون اینکه احتمال برگشت چرخ ها وجود داشته باشد. راننده می تواند این سیستم را براحتی با اندکی تماس با پدال ترمز فعال کند که این پدال مستقیما به قسمت الکترونیکی EBS متصل است. EBS پس از آنکه مقدار فشار ترمزی مورد نیاز را کنترل میکند ، این عملگر می تواند با استفاده از سوییچ ARB خاموش و روشن شود.

سیستم های EBS در اتوبوس ها یک سیستم کنترل ضد لغزش توسعه یافته دارد.

کنترل گشتاور کشش

گشتاور کششی زمانیکه تغییراتی در گاز ایجاد میشود ، پدید می آید. گشتاور ترمزی منتجه می تواند به قفل شدن چرخ ها و در نهایت ناپایداری بیانجامد. کنترل گشتاور کشش از این پدیده جلوگیری میکند. وقتی شرایط شیب زیادی وجود دارد گشتاور موتور افزایش می یابد و گشتاور ترمزی کاهش می یابد که این امر بستگی به سرعت چرخ ها دارد. عمل کنترل گشتاور کششی زمانی که سرعت همه چرخ ها یکسان شود تمام خواهد شد.

وجود عملگر ABS   

عملگر ABS داخل EBS وجود دارد. سنسورهای القایی بر روی هرکدام از چرخ ها بطور جداگانه وجود دارند تا سرعت آنها را اندازه گیری کنند و چرخ های در حال قفل شدن را زود تشخیص دهند. قسمت الکترونیکی EBS میتواند فشار سیلندر ترمزی را کاهش ، افزایش و یا اصلا قطع کند که این کار بر روی اکسل جلو از طریق از طریق شیر ABS کنترل مغناطیسی صورت میگیرد. تعدیل کننده ( مدولاتور ) اکسل همین وظیفه را برای اکسل عقب انجام میدهد. جایی که الگوریتم های کنترلی در قسمت الکترونیکی جمع هستند.

یکی از مشکلاتی که ممکن است در اتومبیل های مجهز به سیستم ABS رخ دهد گشتاور yaw است که این گشتاور هنگام ترمزگیری روی جاده ها وقتیکه ضریب افزایش اصطکاک بین چرخ های راست و چپ متفاوت است رخ میدهد. کنترل اتومبیل گاها غیرممکن يا خیلی سخت میشود وقتی که توزیع نیروی ترمزی روی چرخ ها متفاوت است. درحالیکه چرخ های اکسل عقب بطور جداگانه کنترل میشوند ، فشار ترمزی چرخ های جلو وابسته با آنها کنترل میشود. با این روش کنترل کردن یکسان کردن فشار ترمزی تا نقطه خاصی امکان پذیر است. بنابراین تایرهایی که در قسمت صاف جاده قرار دارند قفل نمیکنند و خودرو فرمان پذیر خواهد بود.

وقتی که عمل ترمزز تغذیه شده باعث قفل شدن چرخ ها و درنتیجه عدم کنترل اتومبیل در هنگام حرکت روی قسمت صاف جاده محتمل باشد ، این سیستم خاموش میشود و بنابراین پایداری خودرو را تضمین میکند.

سیستم ضد سرش ( ASR )   

وقتی که گشتاور راننده روی چرخ ها از اصطکاک استاتیکی بیشتر باشد سرخوردن رخ میدهد. سیستم ASR این مسئله را تشخیص میدهد و گشتاور راندن را به قسمت الکترونیکی سیستم مدیریت موتور منتقل میکند. این انتقال تنها زمانی پیشنهاد میشود که هر دو چرخ های یک اکسل متمایل به سرخوردن باشد. اگر تنها یک چرخ چنین وضعیتی داشته باشد ، ASR می تواند بطور انتخابی باعث ترمز این چرخ از طریق مدولاتور اکسل شود.

کنترل تریلر 

کنترل تریلر بصورت الکترونیکی از طریق اتصال بین موتور و قسمت تریلر و بصورت پنیوماتیکی از طریق شیر کنترل الکتریکی – پنیوماتیکی انجام میشود.

.

2.3 ) مشخص کردن مقدار نامی تاخیر ترمز

فاصله پدال ترمز که با سنسورها اندازه گیری میشود به قسمت الکترونیکی EBS فرستاده میشود که در آنجا مقدار متناسب تاخیر ترمز محاسبه میشود.

کنترل فشار روی اکسل ها و کنترل تریلر

مقدار فشار محاسبه شده در سه حلقه کنترل فشار اکسل جلو و اکسل عقب و قسمت کنترل تریلر قرار میگیرد. برای بهبود این ویژگی های کنترل فشار جریان سلونویید در شیرهای سلونوییدی کنترل میشود.

این کنترل فشار ، هنگامیکه مدولاتورهای اکسل نسل دوم و سوم که بعنوا مد نغییر یافته ی شیرهای مغناطیسی می باشندمورد استفاده قرار میگیرند ، درست جواب نمی دهد.

حس کردن سرعت چرخ ها و تطبیق چرخ ها برطبق سرعت : 

حس کردن سرعت چرخ ها به عملگرهایی برمیگردد که مربوط به سیستم ABS میشود.

 وقتی از چرخ ها با سایز تایر متفاوت استفاده میکنند یا تغییراتی در بار مجاز اکسل داده میشود ، سیستم ترمز نیازمند پارامتریزه شدن مجدد خواهد بود. در این مورد سازنده وسیله نقلیه باید مورد مشورت قرار بگیرد.

  باتشکر از مهندس شعبانی در توضیحات EBS                                                                                                                   

 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

دسته : <-CategoryName-> | بازدید ها : بار